Bucuresti | 102,8FM Cozy Tunes cu Liviu Hodor 24KGOLDEN - MOOD

Tableta ProFM

tableta-profm 1


Asculta ProFM si inscrie-te la concurs de luni pana joi cu un SMS trimis la momentul lansarii concursului adica intre ora 10:00 si 0ra 13:00. Dupa ce Dj-ul ProFM iti va da semnalul trimite un SMS la 1872 (tarif normal) cu textul "vreau tableta" iar primii 50 sunt inscrisi in finala de vineri.

In fiecare saptamana, vinerea intre 10:00 si 11:00 vom alege cu ajutorul unui ascultator unul dintre cei 200 de finalisti care va primi tableta ProFM.


Castigatori:

RecNo    Nume       Prenume   
1              Tugurel    Anca Daniela    Bucuresti
2              Mocanu    Daniel    Hunedoara
3              Stanca    Gabriela    BucurestiRegulamentul promotiei „Tableta PROFM”


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 18 iunie – 6 iulie 2012, de luni pana vineri, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata si desfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliul in Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTV SA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Tableta PROFM" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate, pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "Tableta PROFM", orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing si publicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Concursul “Tableta PROFM” se desfasoara pe o perioada de 3 saptamani, 18 iunie 2012 – 6 iulie 2012, in programul PROFM, in intervalul orar 10:00 – 13:00. Se vor da ca premii 3 “Tablete PROFM”, cate o tableta pe saptamana.  Inscrierea la concurs se face in fiecare saptamana, de luni pana joi, iar in fiecare vineri  se desemneaza castigatorul saptamanii. La momentul concursului ascultatorii PROFM vor trimite un SMS la 1872  cu textul “vreau tableta”. Primii 50 inscrisi (primii 50 care au trimis SMS la 1872 cu textul “vreau tableta”) intra in cursa pentru o Tableta PROFM. Vinerea intre 10 :00 si 11 :00, Dj-ul PROFM roaga un ascultator sa sune la 0212522642 si sa aleaga un nr. de la 1 la 200. PROFM va lua legatura in direct cu persoana care s-a inscris la concurs cu numarul de SMS care coincide cu numarul ales de ascultatorul PROFM.


b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Operatiunile prin care ascultatorii se inscriu in campanie sunt inregistrate intr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 3 premii , 3 “Tablete PROFM”, valoarea unui premiu fiind de 550 ron.
Validarea premiului obtinut se face in baza actului de identitate.
Castigatorul isi va ridica premiul intr-un interval  de maxim 14 zile (lucratoare), de la data castigarii lui. Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiului.

Art. 9. Desemnarea si anuntarea castigatorului

In zilele de vineri 22 iunie, 29 iunie si 6 iulie  se anunta in direct pe Radio PROFM castigatorii saptamanii. In zilele de vineri 22 iunie, 29 iunie si 6 iulie, in intervalul orar 10 :00 - 11 :00, Dj-ul PROFM roaga un ascultator PROFM sa sune la 0212522642 si sa aleaga un nr. de la 1 la 200. PROFM va lua legatura in direct cu persoana care s-a inscris la concurs cu numarul de SMS care coincide cu numarul ales de ascultatorul PROFM.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pe www.profm.ro.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna la linia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linie telefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 16:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor si impozitelor aferente premiului oferit de ProTV SA.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu va fi posibil, vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau a unui cotidian national.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii de catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal