Bucuresti | 102,8FM PROFM Breakfast Weekend cu MIRCEA IVAN AMI - ADOR ADOR (NEW PW)

Sophia si Alarma ProFM iti fac cadou un Craciun la Viena

In perioada 18-20 decembrie, ascultatorii ProFM au sansa de a castiga "Un Craciun la Viena".

Tot ce trebuie sa faca este sa trimita un mail pe adresa profm@profm.ro cu o intamplare haioasa petrecuta de Craciun. Cel care va scoate din tolba cea mai amuzanta sau nemaintalnita peripetie are mari sansa sa plece in Austria in perioada 24-26 decembrie.

Castigatorul concursului va fi anuntat luni, 21 decembrie, in cadrul emisiunii "Alarma" de la ProFM. Sophia, invitata speciala a lui George Vintila si a lui Claudiu Sara va citi alaturi de acestia mesajele primite si il vor alege pe cel mai haios.


REGULAMENTUL PROMOTIEI "Craciun la Viena"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 18 - 20 decembrie 2009, 24 deore din 24. Promotia va fi organizata si desfasurata pe intregteritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate marcile: ProFM si Media ProMusic

Art. 5. Drept de participare

La aceast? promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Craciun la Viena" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.


Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa participe la campania "Craciun laViena" trebuie sa trimita un mail la profm@profm.ro cu datele lorde contact si cu cea mai haioasa poveste a lor de Craciun.
Cantareata Sophia impreuna cu echipa ProFM formata din Claudiu Sarasi George Vintila vor citi toate mesajele primite si il vor alegepe cel mai haios. Participantul care a trimis respectivul mesaj vafi declarat castigator luni, 21 noiembrie, in cadrul emisiunii"Alarma" de la ProFM.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

Premiul acordat in cadrul aestei campanii este un weekend laViena:
Transport cu avionul (plecare pe 24 decembrie - intoarcere pe 26decembrie)
Cazare Hotel Belle Epoque (noptile de 24 si 25 decembrie)

Valoarea totala a premiului este de 825 euro.
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorul nu are posibilitatea solicitarii modificariiparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 10 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Sophia, Claudiu Sara si George Vintila vor alege cel mai haiosmesaj primit de la ascultatorii ProFM cf celor descrise la art 6 siil vor declara castigator in data de 21 decembrie 2009 live laProFM.


Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina castigatorului.


Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Elena Cojocaru