Bucuresti | 102,8FM BECKY G - MAYORES

Silicoane pentru fane

silicoane-pentru-fane

ProFM lanseaza pentru toate femeile din Romania o super provocare si le ofera ocazia de a-si implini un vis, de a se uita in fiecare zi in oglinda pline de mandrie, dar si sansa unei cariere in televiziune, in acelasi timp.

Doamnele si domnisoarele care doresc sa isi imbunatateasca look-ul sau mai bine zis- bustul - nu trebuie sa rateze oportunitatea oferita de ProFM care din aceasta saptamina lanseaza campania "Silicoane pentru fane". Fanele ProFM, bineinteles, nu trebuie sa rateze programele DJ-ilor, mai ales ca in curind vor beneficia din plin de sustinerea lor.

Ascultatoarele ProFM care considera ca sanii sint singurul "amanunt" care le lipseste ca sa fie WOW trebuie sa intre pe pagina de concurs.

La inscriere, pe linga datele personale, ele trebuie sa puna si o poza prin care sa demonstreze cit de frumoase sint si sa convinga internautii ca merita sa cistige voturile lor si sa ajunga perfecte prin cistigarea unei perechi de silicoane. Mai mult, sa nu uite sa isi anunte prietenii sa o voteze pentru ca premiul este pe masura efortului: fericita cistigatoare va beneficia de o operatie de implant cu silicon realizata de unul dintre cei mai apreciati medici chirurgi plasticieni din Romania, dr. Constantin Stan.

Participa si tu!


REGULAMENTUL PROMOTIEI

"ProFM prezinta Silicoane pentru fane"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimbaprezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspundereaOrganizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie incazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitateatransferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 23 mai 2011 - 20 iunie 2011, 24de ore din 24, pe siteul www.profm.ro. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, de sex feminin,cu domiciliul in Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "ProFM prezinta Silicoanepentru fane" implica acceptarea ca numele, fotografiile simaterialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fifacute publice si folosite in scop publicitar, fara pretentii deordin patrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "ProFM prezinta Silicoanepentru fane", orice participant isi exprima acordul ca toate datelecu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TVS.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta aprelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155.Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing sipublicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.

Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

In perioada 23 mai 2011 - 6 iunie 2011 fetele care doresc saparticipe la promotia "ProFM prezinta Silicoane pentru fane"trebuie sa acceseze siteul www.profm.ro sa intre pe paginacampaniei si sa completeze formularul de inscriere (toate campuriledin cadrul formularului sunt obligatorii). Echipa de administrare asiteului ProFM va aproba toate inregistrarile din cadrul campanieisi isi rezerva dreptul de a respinge inregistrarile ce nu respectaconditiile campaniei.

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

In perioada 7 - 20 iunie 2011 se realizeaza votarea candidatelor inurma careia se alege castigatoarea. Votarea se realizeaza in 4etape:

Etapa 1: 7 - 12 iunie (voturile se inchid pe 12 iunie la ora24.00)
- 1 saptamana de votare in care intra toate candidatele. La finalulacestei perioade se aleg cele mai votate 20 de candidate care trecin faza 2 de votare.
- In cazul in care pe locul 20 sunt mai multe candidate cu acelasinumar de voturi, acestea se vor departaja in functie de numarul deordine primit la inscrierea in campanie (participanta care va mergemai departe va fi ce care are cel mai mic numar de ordine - ceacare s-a inscris cel mai devreme in campanie)

Etapa 2: 13 si 14 iunie (voturile se inchid pe 14 iunie la ora24.00)
- in zilele de luni si marti se voteaza cele 20 de candidate ramasein concurs. La finalul acestei perioade se aleg cele mai votate 10candidate care trec in faza 3 de votare.
- Cand incepe perioada aceata toate voturile se reseteaza.
- In cazul in care pe locul 10 sunt mai multe candidate cu acelasinumar de voturi, acestea se vor departaja in functie de numarul deordine primit la inscrierea in campanie (participanta care va mergemai departe va fi ce care are cel mai mic numar de ordine - ceacare s-a inscris cel mai devreme in campanie)


VOTARE 3: 15 si 16 iunie (voturile se inchid pe 16 iunie la ora24.00)
- in zilele de miercuri si joi se voteaza cele 10 fete ramase. Lafinalul acestei perioade se aleg cele mai votate 4 candidate caretrec in faza 4 de votare.
- Cand incepe perioada aceata toate voturile se reseteaza.
- In cazul in care pe locul 4 sunt mai multe candidate cu acelasinumar de voturi, acestea se vor departaja in functie de numarul deordine primit la inscrierea in campanie (participanta care va mergemai departe va fi ce care are cel mai mic numar de ordine - ceacare s-a inscris cel mai devreme in campanie)

VOTARE 4 - FINALA: 17 - 20 iunie (voturile se inchid pe 20 iuniela ora 24.00)
- in zilele de vineri, sambata, duminica si luni, se voteaza cele 4fete ramase. La finalul acestei perioade se alege cea mai votatacandidata care este declarata castigatoare.
- Cand incepe perioada aceata toate voturile se reseteaza.
- In cazul in care sunt mai multe candidate cu acelasi numar devoturi, acestea se vor departaja in functie de numarul de ordineprimit la inscrierea in campanie (participanta care va merge maideparte va fi ce care are cel mai mic numar de ordine - cea cares-a inscris cel mai devreme in campanie)


CASTIGATOAREA: va fi anuntata marti 21 iunie. Castigatoareacampaniei primeste ca si premiu un implant de silicoane (o operatiede implant). Detalii cu privire la clnica medicala ce va realizaimplantul de silicon oferit ca si premiu in cadrul campaniei, vorfi aduse la cunostinta participantelor la o data ulterioada cuminim 24 de ore inainte de finalizarea campaniei, sub forma unuiact aditional la prezentul regulament.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistraintr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitiaautoritatilor competente in domeniu.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor acorda un premiu si anume unimplant de silicon.
Valoarea premiului este de 6.300 ron (tva inclus).
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

Castigatoarea va fi anuntata pe data de 21 iunie 2011 pe siteulwww.profm.ro si pe radio ProFM.
Pentru a putea beneficia de premiu, castigatoarea va realiza oserie de analize medicale pentru a vedea daca se preteaza pentrupremiu. In cazul in care analizele nu sunt satisfacatoare pentru aputea sustine premiul, se va alege o noua castigatoare. Nouacastigatoare este urmatoarea finalista ca numar de voturi.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit, pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine la sursa si viracatre bugetul de stat cota de 16 % aplicata asupra venitului netrealizat din acordarea premiului "ProFM prezinta Silicoane pentrufane" in conformitate cu disp. art.77 al.1 din din Legeanr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti din raza teritoriala a sediului social alOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Catalina Mocioaca

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. profm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, cmp_level2, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate