Bucuresti | 102,8FM AKON - LONELY

Se cauta UN CUPLU MORTAL!

se-cauta-un-cuplu-mortal-1

Daca din 11 iunie Ashton Kutcher si Katherine Heigl sunt un Un cuplu mortal pe ecranele de cinema, ProFM si MediaPro Distribution cauta din acest moment un cuplu mortal in carne si oase.

Tot ce trebuie sa faceti este sa intrati pe www.uncuplumortal.com, iar daca sunteti amuzanti, certareti, amatori de senzatii tari, frumosi saunebuni, nu ezitati sa va inscrieti si sa demonstrati ca sunteti un cuplu cel putin la fel de mortal ca Ashton Kutcher si Katherine Heigl.

Va asteapta o petrecere ca-n filme, la piscina, pe 12 iunie, la Daimon Club, unde 10 cupluri vor avea ocazia sa participe la o competitie... uda. Cele mai nebunesti intreceri pentru cupluri te ajuta sa demonstrezi lumii intregi ca esti cel mai bun la probe in piscina si pe langa. Infruntarea fetelor, saritura cu nevasta, 20 metri sprint, eventual un volei si altele. O zi de distractie pe gratis cu premii pe masura: seturi mortale de plaja.

Cuplul castigator, Dl si Dna Provocare, trece in runda a doua. Asta inseamna ca in perioada 14 iunie - 11 iulie, Dl si Dna Provocare vor fi invitatii lui Nono Semen in The Hit Factory, de la ProFM, cate 3 zile pe saptamana. In cadrul emisiunii, ascultatorii vor propune o provocare pentru cuplul mortal. Nono alege dintre toate propunerile provocarea zilei pe care cuplul trebuie sa o duca la capat. Daca refuza, ascultatorul primeste 100 de euro. Daca accepta si o pun in practica, ascultatorul respectiv primeste o invitatie la filmul Un cuplu mortal, iar Dl si Dna Provocare trebuie sa faca provocarea pana a doua zi si sa demonstreze ca au indeplinit-o filmandu-se si postand clipul pe site-ul campaniei. Pentru fiecare provocare dusa la capat, Dl si Dna Provocare primesc 100 de euro.

Si asta nu e tot. Daca Dl si Dna Provocare fac cel putin 10 din cele 12 provocari posibile, primesc la final 500 euro bonus. In total, cuplul mortal poate castiga pana la 1700 euro!

Inscrie-te pe www.uncuplumortal.com si asigura-ti portia de distractie si bani.

Din 11 iunie, comedia Un cuplu mortal, cu Ashton Kutcher si Katherine Heigl te asteapta in cinematografele: Hollywood Multiplex, Movieplex, CinemaPRO, The Light Cinema, Baneasca Drive-In, Odeon Cineplex (Cluj), Hollywood Multiplex Oradea si in reteaua Cinema City (Cotroceni, Bacau, Cluj, Timisoara si Iasi).REGULAMENTULPROMOTIEI

"Cautam cupluri mortale: Dl si Dna Provocare sunt convocati laProFM"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul campaniei este compania MediaPro Distribution SRL, cusediul in str. Studioului nr.1, Buftea, Jud. Ilfov. Organizatoruleste inregistrat cu notificarea nr. 11732 / 2009 la Autoritatea deSupraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Campaniapromotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulamentcare este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isirezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament peparcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publiculpe site-ul oficial.

Partener media principal: ProFM

Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare
Promotia se desfasoara in perioada 01 iunie - 12 iunie pe site-uluncuplumortal.com si intre 14 iunie si 11 iulie pe ProFM siwww.profm.ro. Promotia va fi organizata si desfasurata inBucuresti.

Art. 4. Marcile si produsele participante
In acest concurs este implicata marca MediaPro Distribution, marcaProFM si filmul Un Cuplu Mortal.

Art. 5. Drept de participare
La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Bucuresti, cu varsta peste 16 ani, care formeaza un cuplu. Nupot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC MediaProDistribution SRL si ProFM precum si rudele de gradul I aleacestora. Participarea la campania promotionala implica acceptareaca numele castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite inscop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial. Pentruidentificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei
a) Inscrierea si desfasurarea concursului:
a.1. Etapa 1
In perioada 01 iunie ora 00:00 - 12 iunie ora 24:00, cuplurileparticipante la campanie trebuie sa intre pe site-ul oficial alcampaniei, www.uncuplumortal.ro si sa posteze un mesaj, insotit deo fotografie sau un clip personal, prin care sa demonstreze ca suntun cuplu "mortal": amuzanti, amator de sporturi extreme, dornici dedistractie, deschisi, conform descrierii din cadrul mesajelor decampanie. Mesajul trebuie sa contina si numele intreg si adresa deemail.
Responsabilitatea cu privire la acordul persoanelor prezentate inimaginile postate pentru concurs - de a fi fotografiate saufilmate, in scopul declarat al acestei actiuni, precum si obtinereadeclaratiei de la acestia ca nu au pretentii de ordin patrimonialin urma aparitiei imaginilor pe site, revin in intregimeparticipantilor la concurs.

Echipa MediaPro Distribution citeste mesajele, le publica pe sitesi aleg castigatorii in functie de creativitatea mesajelor si afotografiei sau clipului cu care s-au inscris. Acestea trebuie safie cat mai aproape de spiritul campaniei, descris prin mesaje sivizual.
Se vor alege maximum 10 cupluri care vor fi invitate la piscina dincadrul Daimon Club pentru selectia finala. In cadrul selectiei voravea loc intreceri intre cupluri, specifice mediului in care sedesfasoara evenimentul (piscina).
Premiile se vor acorda astfel:
- 9 dintre cupluri vor primi articole de plaja
- 1 cuplu, declarat castigator, va primi un set complet de plaja siva trece in urmatoarea etapa

a.2. Etapa 2
In perioada 14 iunie - 11 iulie, cuplul castigator, Dl si DnaProvocare, va fi invitat in studiu sau vor fi sunati pentru a intrain direct in cadrul emisiunii ProFm The Hit Factory cu Nono Semen,de 3 ori pe saptamana, timp de 4 saptamani. Mecanismul va fiurmatorul:
Ascultatorii emisiunii vor trimite "provocari" pentru Dl si DnaProvocare pe site-ul www.uncuplumortal.com. In fiecare zi din cele3 pe saptamana cand va avea loc momentul provocarii, Dj-ulemisiunii, Nono Semen, alege una dintre provocarile trimise deascultatori si o declara provocarea zilei. In direct, o propunecuplului. Daca acesta o refuza, ascultatorul primeste 100 EUR. Dacao accepta, ascultatorul primeste o invitatie la filmul Un CupluMortal, iar Dl si Dna Provocare trebuie sa indeplineasca provocareasi sa demonstreze acest lucru fimandu-se. Organizatorii vor uploadafilmuletul pe pagina campaniei de pe www.uncuplumortal.com. Pentrufiecare provocare, cuplul primeste 100 EUR. Daca la finalulcampaniei, cuplul a indeplinit 10 din cele 12 provocari posibile,primeste inca 500 EUR.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:
Inscriere in campanie vor fi inregistrate intr-o baza de date careva fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cucompetente in domeniu.

Art. 7. Premiile
In cadrul acestei campanii vor fi acordate in prima etapaurmatoarele premii in obiecte (valoare totala 700 EUR):
-Mini-seturi de plaja - 9 premii
-Set complet continand toate mini-seturile de plaja - unpremiu
In a doua etapa, vor fi acordate urmatoarele premii in bani:
-100 EUR - 12 premii (cate unul pentru fiecare provocare). Premiilede 100 EUR pot fi castigate fie de ascultator, fie de cuplul Dl siDna Provocare, in functie de mecanismul explicat mai sus.
-500 EUR - 1 premiu bonus. Acest premiu bonus se va acorda cupluluiDl si Dna Provocare doar in cazul in care indeplinesc - sidemonstreaza acest lucru fara echivoc - 10 dintre cele 12 provocariposibile.
Valoarea totala a premiilor este intre 1900 EUR si 2400 EUR, infunctie de indeplinirea sau nu a criteriului de acordare apremiului bonus.

Castigatorii premiilor in obiecte oferite in cadrul acestui concursnu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in altebunuri a premiului isau schimbarea acestora cu alte bunuri si nicisa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilorpremiilor.
Castigatorul premiului trebuie sa prezinte actul de identitatepentru a intra in posesia premiului castigat.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului
MediaPro Distribution va desemna castigatorii primei etape infunctie de creativitatea mesajului.
Castigatorii vor fi anuntati prin email, in termen de maximum 2zile lucratoare de la data selectionarii, pana pe maximum 11 iunie2010, pe adresa de email cu care s-au inscris in concurs. In cazulin care nu va raspunde la email in aceste 2 zile lucratoare in careOrganizatorul va incerca sa ii contacteze sau refuza premiul,castigul va fi anulat.

Castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei,www.uncuplumortal.com dupa data de 10 iunie, dupa validareaacestora. Pentru a fi validati, castigatorii desemnatitrebuie:
- sa indeplineasca dreptul de participare;
- sa raspunda la emailul trimis de Organizator in perioada 10-11iunie 2010;
- sa prezinte o copie a buletinului de identitate pentru a dovedica sunt persoanele desemnate castigatoare.

Modalitatea de validare de mai sus le va fi comunicatacastigatorilor prin email. De asemenea, acesta se vor putea informain privinta modalitatii de validare din regulamentul promotiei,regulament ce va fi disponibil in mod gratuit pe site-ulcampaniei.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea:
- pentru castigatorul care nu poate fi contactat sau nu raspund laemail din cauze independente de vointa Organizatorului.Organizatorul va trimite email de anuntare a castigului sicastigatorul va fi astfel informat ca trebuie sa sune la numerelede telefon puse la dispozitie pentru a afla detalii despreprocedura de validare.

Castigatorul va fi invitat la sediul Organizatorului, dinBucuresti, str. Vulturilor, nr.79-81, sector 3, prezentandu-se cucopia de buletin.

Art. 9. Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe site-ul oficial al campaniei www.uncuplumortal.ro si pewww.profm.ro. Participarea la aceasta campanie implicaobligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.

Art. 10. Prelucrarea si protectia datelor personale
Prin inscrierea la promotie, participantii sunt de acord si seobliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentuluiregulament. Prin participarea la promotie, participantii isiexprima acordul ca datele lor personale (adresa de email, nume,prenume) sa fie prelucrate de compania MediaPro Distribution SRL(inregistrata cu notificarea nr. 11732 / 2009 la AutoritateaNationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu CaracterPersonal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul anuntariipremiilor.
In viitor MediaPro Distribution SRL va folosi datele cu caracterpersonal ale participantilor si castigatorilor (respectiv numele,prenumele, adresa postala completa, numar de telefon mobil) pentrupropriile activitati de marketing si informari prin intermediulsms-ului si al postei (direct mailing-ului) cu privire la noioferte/promotii.
Participantii care nu sunt de acord ca datele mai sus mentionate safie folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare,trebuie sa trimita pe adresa Organizatorului MediaPro DistributionSRL (str. Vulturilor, nr.79-81, sector 3, Bucuresti) o cererescrisa in acest sens, semnata si datata.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzatecatre terti cu exceptia operatorului de marketing direct alMediaPro Distribution, cu respectarea dreptului participantilor dea opta cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni demarketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilorviitoare, MediaPro Distribution va informa persoana vizata in scrisasupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile inconformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizatedreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul deinterventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentruexercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa,datata si semnata, catre MediaPro Distribution, cu sediul in str.Vulturilor, nr.79-81, sector 3, Bucuresti.
La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediatape adresa Organizatorului MediaPro Distribution, cu sediul in str.Vulturilor, nr.79-81, sector 3, Bucuresti, acesta se obliga:
- sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cucaracter personal, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme indate anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu esteconforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
- sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal alesolicitantului.

Art. 11. Clauze diverse
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- mesaje participante cu date incomplete sau eronate, altele decatcele specificate in regulament;
- castigatorii care nu pot face dovada participarii (datele cu cares-au inscris nu concid cu cele din actul de identitate);
- castigatorii care nu raspund emailului de anuntare trimis decatre Organizator;
- defectiunile tehnice care survin din cauza operatorilor detelefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote sau furnizorului deInternet al Organizatorului si / sau al castigatorului;
- refuzul acceptarii premiului de catre castigatori

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatorisau de castigatori nu au dreptul sa solicite prin nici un altmijloc atribuirea premiului.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar peperioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa datafinala a promotiei nu vor fi luate in considerare.

Art. 12. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 13. Intreruperea concursului
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul pe site-ul campaniei.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comerciaizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat si autentificat astazi __________________________.