Bucuresti | 102,8FM VENGER pana 4 cu VENGER ARASH - BROKEN ANGEL

Sara si Vintila isi cauta 'Asistente cu talente'!

sara-si-vintila-isi-cauta-asistente-cu-talente-1

Pentru ca tot este la moda in showbizz, Sara si Vintila, DJ-ii care dau " Alarma" in fiecare dimineata la ProFM s-au pus pe cautat "Asistente cu talente".
Baietii au nevoie de doua fete dragute, bune "la vorba si la trup", descurcarete si matinale. In fiecare dimineata cei doi DJ-i vor pune fetele la treaba, dupa bunul lor plac: sa citeasca stirile, sa prezinte meteo, sa le faca masaj, sa aduca fotografii cu situatii amuzante surprinse prin Bucuresti si tot felul de alte "munci".

"Eu si George ne-am saturat sa tot citim prin ziare de asistentele de la TV, asa ca ne-am decis sa introducem un nou concept: asistenta de la radio. Fetele noastre vor avea insa mult mai multe task-uri: nu trebuie sa fie doar frumoase, ci sa aiba si ceva de spus", a declarat Sara.

"Am stat, ne-am gandit si am ajuns la concluzia ca avem nevoie de doua "sageti" care sa ia pulsul orasului, sa deschida usi si sa rezolve treburi", a declarat George Vintila.

Incepand de marti, 8 iunie, timp de trei saptamani, toate cele care corespund acestor cerinte se pot inscrie pentru preselectie AICI!
Trebuie doar sa completeze un formular cu date personale, sa trimita cateva fotografii si sa raspunda unor intrebari "cheie".

La finalul perioadei de inscriere, Sara si Vintila vor organiza o preselectie, in urma careia vor alege cele doua "Asistente cu talente".


REGULAMENTULPROMOTIEI

"Asistente cu talente la ProFM"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 7 iunie - 31 iulie 2010, de lunipana duminica, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata sidesfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani, sex feminin, care nu au unserviciu pe perioada campaniei (someri sau studenti).
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Asistente cu talente laProFM" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialelefilmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publicesi folosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscriere:

In perioada 7 - 30 iunie 2010, de luni pana duminica, 24 de ore din24, ascultatorii ProFM sunt invitati sa intre pe www.profm.ro si sacompleteze formularul de inscriere in campanie (formularul continecampuri pentru datele personale, fotografie si 5 intrebari).

b) Anuntare finalisti:

Claudiu Sara si George Vintila, realizatorii programului Alarma dela ProFM (program realizat in fiecare dimineata de luni pana vineride la 6.30 la 10.00), vor analiza toate inscrierile si vor alege unnumar de maximum 50 de persoane. Acestea vor fi anuntate pe data de1 iulie si vor fi chemate pentru interviu in datele de 2, 3 si 4iulie. Interviurile vor fi realizate la sediul ProFM (Bld PacheProtopopescu nr 109, Sect 2, Bucuresti) si vor fi realizate decatre Sara si Vintila.
c) Anuntare castigatoare

In urma interviurilor Sara si Vintila vor alege 2 persoane numiteasistente. Acestea vor fi anuntate pe 5 iulie, cele 2 persoanefiind declarate castigatoarele campaniei.

d) Angajare:

In perioada 5 - 31 iulie 2010, cele 2 persoane vor fi angajateleProFM. Ele vor fi supuse unor serii de probe/provocari solicitatede Sara si Vintila, realizatorii programului de dimineata de laRadio ProFM. Probele se vor realiza zilnic, de luni pana vineri, inintervalul orar 6.00 - 12.00.

e) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 2 premii marireprezentand salariile pentru cele 2 angajate (asistente), fiecareprimind cate 1000 de euro la finalul perioadei de angajare (31iulie).
Pe percursul perioadei de angajare, cele 2 aistente pot primi dinpartea ProFM bonusuri in bani, in functie de rezultatele acestorape parcursul perioadei de angajare (rezultate realizate in urmaprobelor). Bonusurile au o valoare totala de 400 euro.

Validarea premiului este conditionata de semnarea contractului demunca pe durata determinata (5 - 31 iulie) intre ProTV SA sifiecare dintre cele 2 asistente (castigatoare).
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatoarilor

Caludiu Sara si George Vintila vor selecta un numer de maximim 50de candidate dintre cele inscrise in campanie, vor realizainterviuri si le vor alege pe cele 2 participante care intrunesccriteriile de asistente pentru emisiunea "Alarma" realizata decatre Sara si Vintila in fiecare dimineata, de luni pana vineri, laProFM.
Castigatoarele vor fi anuntate pe data de 5 iulie, live, la ProFM,de catre Sara si Vintila.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 14:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor siimpozitelor pentru premiile oferite.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal