Bucuresti | 102,8FM PROFM Breakfast Weekend cu PROFM 50 CENT - IN DA CLUB

ProFM te zboara afara!

profm-te-zboara-afara

Vrei sa incepi primavara cu o excursie in doi? ProFM "Te zboara afara"!

Sara si Nicolai pun la bataie biletele de avion in cele mai tari locuri din Europa. Asculta in fiecare dimineata "Alarma ProFM" si nu rata indiciile legate de destinatia din ziua respectiva.

Daca te-ai prins care e locatia, trimite un sms la 1872 (numar cu tarif normal) si apuca-te de facut bagaje. Ai mari sanse sa fii chiar tu castigatorul zilei. Si daca n-a fost sa fie azi, poate fi maine.

Toata luna martie, dam in fiecare zi cate 2 bilete de avion Wizz Air! Stai pe frecventa si prinde-le!


REGULAMENTULPROMOTIEI

"ProFM te zboara afara"Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 8 - 31 martie 2011, de luni panavineri in intervalul orar 7 - 10. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "ProFM te zboara afara"implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "ProFM te zboara afara",orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracterpersonal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoanajuridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor dedate cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrariidatelor este "reclama, marketing si publicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.

Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

In perioada 8 - 31 martie 2011, ascultatorii care doresc saparticipe la promotia "ProFM te zboara afara" trebuie sa asculteemisiunea Alarma realizata de luni pana vineri la ProFM de catreClaudiu Sara si Bogdan Nicolai (in intervalul orar 7.00 - 10.00).Pe parcursul emisiunii se vor da indicii cu privire la destinatiadin ziua respectiva. Participantii trebuie sa ghiceasca destinatiadin ziua respectiva si sa o trimita pe sms la 1872 (nr cu tarifnormal). SMS-urile se primesc zilnic, in perioada campaniei, panala orele 9.30.

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

Mesajele primite in ziua respectiva vor fi verificate de catresecretariatul ProFM, iar cele care contin destinatia corecta dinziua respectiva vor fi cele care raman in concurs. In intervalul9.30 - 10.00 realizatorii programului Alarma vor desemnacastigatorul zilei respective, acesta primind 2 bilete de avionoferite de compania Wizz Air. Biletele vor fi pentru destinatiaghicita (destinatia din ziua respectiva).

Castigatorul se desemneaza din baza de date a participantilorvalidati din ziua respectiva. Un ascultator ProFM va alege, indirect la ProFM, un numar de la 1 la nr maxim de sms-uri valide dinziua respectiva. Astfel se va alege nr de ordine alcastigatorului.

Acesta va fi sunat in direct la ProFM in intervalul orar 9.30 -10.00 si va fi anuntat ca a castigat.

Mecanismul se repeta in fiecare zi din perioada campaniei, singuramodificare fiind destinatia biletelor (destinatia se modifica infiecare zi).

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistraintr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitiaautoritatilor competente in domeniu.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor acorda 36 bilete de avion WizzAir (cate 2 bilete pentru fiecare castigator). In concurs sunt puse36 bilete, fiecare 2 bilete avand alta destinatie. Destinatia estestabilita de catre ProFM iar castigatorul nu o poate schimba.
Biletele vor fi oferite sub forma unor vouchere care vor aveaurmatoarele caracteristici:

- Un vouncher de calatorie este valabil pentru 1 pasager, pentru 1calatorie dus-intors de la orice baza Wizz Air din Romania(Bucuresti Baneasa, Cluj Napoca sau Timisoara) catre destinatiaWizz Air stabilita in cadrul acestui regulament.
- Castigatorii voucherelor trebuie sa aiba minim 18 ani implinitila momentul calatoriei
- Rezervarea se va face cu minim 30 de zile inainte de data aleasade calatorie
- Calatoria trebuie incheiata pana la data de 15 iunie 2011.
- Rezervarea biletului prin intermediul unui voucher de calatoriese va face sunand la call-center-ul Wizz Air la numarul de telefon0903 760 100 (Apeluri taxate cu 0.60 EUR pe minut. Apelurile dinretelele de telefonie mobila pot fi taxate la un tarif mai mare),nu mai tarziu de 30 de zile inainte de data aleasa decalatorie.
- Codul si numarul voucher-ului trebuie mentionate in momentulrezervarii
- Locurile disponibile sunt limitate. Toate informatiile suntdisponibile la call-center-ul Wizz Air
- Valoarea voucher-ului acopera toate taxele de aeroport. Acesta nuacopera transportul bagajelor de cala sau costul altor serviciiaditionale (exp: prioritate la imbarcare, WIZZ Flex, WIZZ Taxi,asigurarea de intarziere, etc.)
- Valoarea unui voucher de calatorie nu se poate preschimba inbani
- Valoarea voucherelor nefolosite nu se returneaza
- In cazul schimbarii rezervarii (schimbarea numelui pasageruluisau a datelor de calatorie) va fi platita taxa de administrare.Plata diferentei de tarife nu este necesara. Schimbarea rezervariiva fi facuta cu cel putin 30 de zile inainte de data aleasa decalatorie
- Din momentul primirii voucher-ului castigatorul este responsabilde codul si numarul acestuia; codul si numarul voucher-ului nutrebuie divulgate sub nicio forma, utilizarea lor de catre altapersoana conducand la consumarea calatoriei.
- Codul pentru obtinerea voucher-uluiu va fi obtinut de la echipaProFM. Intre realizatorii emisiunii si castigator se va semna unproces verbal de predare - primire, caruia ii va fi atasat o copiedupa buletinul/cartea de identitate a castigatorului.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

In fiecare zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.30 -10.00, DJ-ii ProFM Claudiu Sara si Bogdan Nicolai vor anunta numelecastigatorului zilei.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Avand in vedere ca valoarea nominala a fiecaruia dintre premiile cese pot acorda in cadrul acestei campanii este sub valoarea sumeineimpozabile de 600 lei, Organizatorului nu-i incumba obligatia dea calcula, retine si vira catre bugetul dec stat impozitul aferentfiecarui premiu acordat, conform disp. art.77 al.4 din Legeanr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti competente de la sediulOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata si afost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificariide catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

TONE IOANA
SZERDOCZ ERVIN
STEFAN FLORIN
CIMPEAN CRISTINA
MIFTODI OCTAVIAN GILL
HONCERU IONELA
IACOB DOINA
ARSENE GEORGEL MARIAN
CURTUI MARIUS
STANCA ROXANA
FLOREA ANA MARIA
CRIVEANU ELISABETA
VASILESCU BOGDAN
GLODEAN MARIUS ALIN
TRIF SILVIU ANDREI
ROIBU DUMITRU RAUL
COSTIN SIMONA LIDIA
MIRON PETRU
VASILESCU IULIANA NICOLETA
VASILESCU IOAN
PAVEL LILIANA DANIELA
PASCU ALEXANDRU CIPRIAN

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. profm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, cmp_level2, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate