Bucuresti | 102,8FM INA WROLDSEN - STRONGEST

ProFM te trimite la premiera filmului "MICHAEL JACKSON - Asta-i tot"

profm-te-trimite-la-premiera-filmului-michael-jackson-asta-i-tot-1

Tot ce trebuie sa faci este sa asculti programul lui Nono Semen in intervalul 10.00 -14.00. Prinde semnalul de concurs si suna primul la numarul de telefon 021.252.26.42, telefon cu tarif normal, si recunoaste numele melodiei lui MICHAEL JACKSON!

Fii primul care il vede cu ProFM la Hollywood Multiplex pe 28 octombrie!


REGULAMENTUL PROMO?IEI "This is it"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficialal campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediulin Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizareaproduselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unordate eronate care au dus la imposibilitatea transferului inconditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 19-28 octombrie, de luni panavineri, 24 de ore pe zi. Promotia va fi organizata si desfasuratanumai pe teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produseleparticipante

In acest concurs sunt implicate urmatoarele marci: ProFM.


Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatiicompaniilor SC ProTV SA precum si rudele de gradul I aleacestora.
Participarea la campania promotionala " This is it " implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii castigatori sa poata fi facute publice si folosite inscop publicitar fara pretentii de ordin patrimonial. Pentruidentificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate: pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 19-28 octombrie, de luni pana vineri in intervalul orar10.00-14.00 ascultatorii trebuie sa sune la numarul de telefon021.252.26.42, telefon cu tarif normal, si sa recunoasca numeleunei melodii a lui Michael Jackson dintr-un mix de 3 melodii intimpul emisiunii Dj-ului Nono Semen. Participantul va fi 2invitatii la premiera filmului Michael Jackson- This is it.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de datecare va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cucompetente in domeniu.

Art. 7. Premiile

Premiile vor fi 22 de invitatii de primiera filmului MichaelJackson- "This is it". Premiile vor fi repartizate astfel:

-in perioada 19-23 octombrie se va efectua 1concurs pe zi in programul lui Nono Semen. Castigatorul va intra inposesia a 2 invitatii.

-in perioada 26, 27, 28 octombrie se vor efectua2 concursuri in programul lui Nono Semen fiecare castigator vaintra in posesia a 2 invitatii.

Premiile au valoare totala de 770 RON. Validareapremiului obtinut se face in baza actului de identitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice siridica premiul intr-un interval de 3 luni de la data castigariipremiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Castigatorii concursului vor fi desemnati de luni pana vineri, inperioada 19-28 octombrie, in intervalul orar 10.00 - 14.30. Acestiavor trebui sa sune la nr de telefon 021.252.26.42 si recunoascanumele unei melodii a lui Michael Jackson dintr-un mix de 3 melodiiin timpul emisiunii Dj-ului Nono Semen.

Organizatorul se obliga sa faca public numelecastigatorilor si castigul acordat pe site-ul ProFM si pe radioProFM.
Castigatorul va fi anuntat telefonic in termen de maxim 5 zile dela data anuntarii sale publice.


Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC PRO TV SA
Prin reprezentant legal