Bucuresti | 102,8FM OPEN HITS cu PROFM REA GARVEY - FREE LIKE THE OCEAN

ProFM ofera ascultatorilor o 'Vacanta la prima vedere!'

profm-ofera-ascultatorilor-o-vacanta-la-prima-vedere-1

Vara si criza! ProFM vine in ajutorul ascultatorilor cu o solutie: "Vacanta la prima vedere!". Pentru ca si-a obisnuit publicul cu cele mai nonconformiste campanii si de data aceasta va fi la fel. ProFM ofera o vacanta all inclusive pentru doua persoane, insa destinatia nu va fi dezvaluita decat in momentul plecarii.

Ascultatorii care doresc sa castige o "Vacanta la prima vedere!" trebuie sa asculte ProFM in perioada 9 - 20 august, sa prinda momentul concursului si sa trimita un sms cu textul "Vacanta la prima vedere" la numarul de telefon 1872 (tarif normal). Realizatorii programului de dimineata de la ProFM vor extrage in mod aleatoriu un concurent din baza de data a celor inscrisi. Acesta trebuie sa fie gata de plecare in vacanta in maxim 3 zile, altfel este descalificat. I se va comunica ce haine trebuie sa isi puna in bagaj, dar destinatia nu va fi dezvaluita decat la aeroport.

Trei ascultatori ProFM au sansa de a castiga o "Vacanta la prima vedere!" si de a petrece o super vara alaturi de ProFM.REGULAMENTUL PROMOTIEI

"Vacanta la prima vedere, de la ProFM"Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 9 - 20 august 2010, de luni panaduminica, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata si desfasuratain toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Vacanta la prima vedere, dela ProFM" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialelefilmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publicesi folosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa castige una dintre cele 3 vacante pusela bataie de ProFM trebuie sa asculte radio ProFM in perioada 9 -20 august, sa prinda momentul concursului si sa trimita un sms cu"vacanta la prima vedere" la nr de telefon 1872 (tarif normal). Petot parcursul perioadei de concurs, pe radio dj-ii dau indicii, iisuna aleator pe ascultatorii care s-au inscris in campanie sipoarta cu ei discutii telefonice.
La data stabilita de organizatori pentru a se acorda primaexcursie, realizatorul programului de dimineata de la ProFM vaextrage aleator din baza de date un participant. Acesta este sunatin direct la ProFM si intrebat daca este gata sa plece in vacantapeste x numar de zile (maximum 3 zile). Daca participantul spune daatunci este declarat castigator. Locul in care va pleca in concediuil afla numai in momentul plecarii. El va fi anuntat ce fel dehaine sa isi puna in bagaj, de ce are nevoie in concediu si locatiadin care se pleaca - aeroport/gara/bus etc

Daca participantul sunat nu este pregatit sa plece in concediu inmaximum 3 zile (depinde de la excursie la excursie cand esteplecarea; poate fi peste o zi sau peste maxim 3), se suna din bazade date un alt ascultator pana cand unul dintre cei sunati spuneDA. Plecarea in concediu va fi in maximum 3 zile de la momentulanuntarii castigatorului pe radio. Acest mecanism se repeta panacand se ofera toate cele 3 excursii.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 48 de ore de la data anuntarii lor pe radio.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Operatiunile prin care ascultatorii sunt declarati castigatoriicampaniei (momentul in care suna in direct la ProFM) vor fiinregistrate intr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa ladispozitia oricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 3 premii, un premiureprezentand o excursie de 2 persoane care include cazare,transport si bani de buzunar. Castigatorii vor afla destinatiile incare pleaca in vacanta numai in momentul plecarii (cand se afla lagara/aeroport/in masina etc). Excursiile se acorda in perioada 10 -30 august 2010.

Valoarea totala a premiilor este de 6.000 euro.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului. Castigatorii pot sa-si revendice si sa ridice premiulintr-un interval in maxim 12 de ore de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Primul ascultator sunat de catre DJ-ul din emisie la momentuldecernarii premiului care spune da, plec in vacanta, cf conditiilorspuse de DJ-ul ProFM, este declarat castigator. In cazul in carecastigatorul nu ajunge la data de intalnire cu reprezentantul ProFMptr a pleca in vacanta, premiul i se anuleaza.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata legate depremiile oferite.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


ACT ADITIONAL NR. 1
La regulamentul promotiei
"Vacanta la prima vedere, de la ProFM"

S.C. PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu,nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul RegistruluiComertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636, incalitate de organizator al campaniei promotionale "Vacanta la primavedere, de la ProFM",

In temeiul art. 1 al Regulamentului Promotiei "Vacanta la primavedere, de la ProFM", modifica si completeaza RegulamentulPromotiei dupa cum urmeaza:

Art. 1 Se modifica durata campaniei, Art. 3 din RegulamentulPromotiei urmand a avea urmatoarea formulare:

"Promotia se desfasoara in perioada 9 - 25 august 2010, de lunipana duminica, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara."

Art. 2 Se modifica mecanismul campaniei, Art. 6 din RegulamentulPromotiei urmand a avea urmatoarea formulare:

" a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa castige una dintre cele 3 vacante pusela bataie de ProFM trebuie sa asculte radio ProFM in perioada 9 -25 august, sa prinda momentul concursului si sa trimita un sms cu"vacanta la prima vedere" la nr de telefon 1872 (tarif normal). Petot parcursul perioadei de concurs, pe radio dj-ii dau indicii, iisuna aleator pe ascultatorii care s-au inscris in campanie sipoarta cu ei discutii telefonice.
La data stabilita de organizatori pentru a se acorda primaexcursie, realizatorul programului de dimineata de la ProFM vaextrage aleator din baza de date un participant. Acesta este sunatin direct la ProFM si intrebat daca este gata sa plece in vacantapeste x numar de zile (maximum 3 zile). Daca participantul spune daatunci este declarat castigator. Locul in care va pleca in concediuil afla numai in momentul plecarii. El va fi anuntat ce fel dehaine sa isi puna in bagaj, de ce are nevoie in concediu si locatiadin care se pleaca - aeroport/gara/bus etc

Daca participantul sunat nu este pregatit sa plece in concediu inmaximum 3 zile (depinde de la excursie la excursie cand esteplecarea; poate fi peste o zi sau peste maximum 3), se suna dinbaza de date un alt ascultator pana cand unul dintre cei sunatispune DA. Plecarea in concediu va fi in maximum 3 zile de lamomentul anuntarii castigatorului pe radio. Acest mecanism serepeta pana cand se ofera toate cele 3 excursii.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 48 de ore de la data anuntarii lor pe radio."

Art. 3 Se modifica premiile ce vor fi acordate in cadrul campaniei,Art. 7 din Regulamentul Promotiei urmand a avea urmatoareaformulare:

" In cadrul acestei campanii vor fi acordate 3 premii, un premiureprezentand o excursie de 2 persoane care include cazare,transport si bani de buzunar. Castigatorii vor afla destinatiile incare pleaca in vacanta numai in momentul plecarii (cand se afla lagara/aeroport/in masina etc). Excursiile se acorda in perioada 10 -31 august 2010.

Valoarea totala a premiilor este de 4.300 euro.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului. Castigatorii pot sa-si revendice si sa ridice premiulintr-un interval de maxim 12 de ore de la data castigarii lui."

Art. 4 Se modifica modalitatea de desemnare si anuntare acastigatorului, Art. 8 din Regulamentul Promotiei urmand a aveaurmatoarea formulare:

" Primul ascultator sunat de catre DJ-ul din emisie la momentuldecernarii premiului care spune "da, plec in vacanta", conformconditiilor spuse de DJ-ul ProFM, este declarat castigator. Incazul in care castigatorul nu ajunge la data de intalnire cureprezentantul ProFM ptr a pleca in vacanta, premiul i seanuleaza.
In cazul in care castigatorul anunta in direct la radio ProFM caprimeste premiul si este de acord cu parametrii lui si isi schimbadecizia pe parcurs (in zilele ramase pana la plecare), ProFM ii vaanula acestuia premiul si il va oferi unui alt participant,repetand, in direct, modalitatea de desemnare acastigatorului.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio."

Art. 5 Celelalte dispozitii ale Regulamentul Promotiei - care nu aufost
modificate expres prin prevederile prezentului act aditional -raman pe deplin aplicabile si isi produc in continuareefectele.


Prezentul Act aditional a fost redactat si semnat astazi,19.08.2010 si face parte integranta din Regulamentul Promotiei"Vacanta la prima vedere, de la ProFM".

S.C. PRO TV SA
Prin reprezentant legal.


CASTIGATORI

Ali Ferda din Constanta
Mihaela Munteanu din Slatina
Loredana Horhoiu din Bucuresti