Bucuresti | 102,8FM VENGER pana 4 cu VENGER ALAN WALKER - DIAMOND HEART

ProFM iti face cunostinta cu Kevin Costner!

profm-iti-face-cunostinta-cu-kevin-costner-1

ProFM isi pune 3 ascultatori fata-n fata cu actorul Kevin Costner! Nu e o gluma - ProFM a lansat pe 28 septembrie, campania "Intalneste-l pe Kevin Costner", actorul care se va afla la Arad, in perioada 2-3 octombrie!

Astfel, cei mai fideli ascultatori ProFM trebuie sa trimita, pana pe 1 octombrie, un e-mail la adresa profm@profm.ro, in care sa spuna motivul pentru care vor sa-l cunoasca pe Kevin Costner si care ar fi primele 3 intrebari pe care le-ar adresa actorului.

De asemenea, participantii trebuie sa specifice si datele lor de contact. Toate e-mail-urile vor fi citite si jurizate de echipa ProFM.

Pe 2 octombrie, Claudiu Sara si George Vintila ii vor anunta, in cadrul programului de dimineata de la ProFM, pe cei 3 castigatori - cei mai inspirati concurenti. Acestia vor avea sansa sa se intalneasca face to face cu Kevin Costner, in cadrul Festivalului de Film de la Arad.


REGULAMENTUL PROMO?IEI " Intalnire cu Kevin Costner "Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediulin Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizareaproduselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unordate eronate care au dus la imposibilitatea transferului inconditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 28 septembrie - 2 octombrie, deluni pana vineri, 24 de ore pe zi. Promotia va fi organizata sidesfasurata numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate urmatoarele marci: ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatiicompaniilor SC ProTV SA precum si rudele de gradul I aleacestora.
Participarea la campania promotionala " Intalnire cu Kevin Costner" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii castigatori sa poata fi facute publice si folositein scop publicitar fara pretentii de ordin patrimonial. Pentruidentificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate: pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.
Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 28 septembrie- 1 octombrie ora 18.00, participantii lacampanie trebuie sa trimita la adresa profm@profm.ro un mail incare sa ne spuna de ce vor sa-l cunoasca pe Kevin Costner si caresunt primele 3 intrebari pe care le-ar adresa artistului.
Toate mailurile vor fi citite si jurizate de echipa ProFM.
3 dintre participantii care au trimis cele mai interesanteraspunsuri vor castiga o intalnire cu Kevin Costner care va avealoc in cadrul festivalului de film de la Arad. ProFM nu asiguratransport sau cazare pentru castigatori.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:
Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de datecare va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cucompetente in domeniu.


Art. 7. Premiile

Premiile vor fi 3 intalniri/meet&greet cu artistul KevinCostner.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice siridica premiul intr-un interval de 3 luni de la data castigariipremiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

In ziua de 2 octombrie 2009, in cadrul matinalului "Alarma" DJ-iiProFM Claudiu Sara si George Vintila vor anunta pe postcastigatorii campaniei.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor sicastigul acordat pe site-ul ProFM si pe postul de radioProFM.
Castigatorul va fi anuntat telefonic in termen de maxim 1 zi de ladata anuntarii sale publice.


Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.


Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC PRO TV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Cristina Dima (Arad)
Rares Lucaci (Cluj)
Andreea Ivan-Panaite (Bucuresti)