Bucuresti | 102,8FM PROFM Breakfast Weekend cu MIRCEA IVAN SHAGGY - ULTIMATUM

ProFM iti da un munte de bere!

profm-iti-da-un-munte-de-bere

Cea mai tare intrebare "De 1 mai, la mare sau la munte ?" are acum un NOU raspuns: La mare cu muntele de bere ProFM!

Am pus doza peste doza si am ridicat un munte de bere: cel mai inalt munte de bere din Romania. Da o tura pana la Afi Palace Cotroceni sa-l vezi in marime naturala sau baga un click aici.

Daca vrei sa te bucuri de el impreuna cu prietenii tai, inscrie-te prin sms la 1872, tarif normal, cu textul "1 mai profm". Cand te sunam, tot ce trebuie sa faci este sa ghicesti din cate beri este format munte de bere ProFM. Daca esti cel mai aproape de adevar, muntele o sa vina la tine acasa.


"ProFM iti da un muntede bere"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimbaprezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspundereaOrganizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie incazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitateatransferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara incepand cu data de 27 aprilie pana pe 29aprilie 2011 intre orele 7 si 22. In cazul in care premiul secastiga inainte de data de 29 aprilie orele 19, campania se inchidein momentul in care a fost castigat premiul cel mare. Promotia vafi organizata si desfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "ProFM iti da un munte debere"
implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "ProFM iti da un munte debere", orice participant isi exprima acordul ca toate datele cucaracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A,persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta aprelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155.Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing sipublicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.

Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

Incepand cu data de 27 aprilie 2011 (orele 7.00), ascultatorii caredoresc sa participe la promotia "ProFM iti da un munte de bere"trebuie sa asculte ProFM si sa trimite sms cu textul "1 mai ProFM"la nr de telefon 1872 (nr cu tarif normal).

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

La momentul concursului, DJ-ul din emisie alege din baza de date desms-uri numarul corespunzator formulelor (n+1)/2 (cand n esteimpar) sau [(n+1)/2]+0,5 (cand n este par), unde "n" este numarultotal de persoane inscrise in concurs pana la momentul decernariirespectivului premiu, si care au trimis prin sms textulcorect.
Persoana corespunzatoare sms-ului ales este sunata in direct laradio ProFM si intrebata ce numar de beri formeaza muntele de bereProFM. In cazul in care persoana ghiceste, castiga muntele de bere,in caz contrar este declarata necastigatoare.
Mecanismul se repeta pana in momentul in care unul dintreascultatorii sunati ghiceste numarul de beri care formeaza munteleProFM (muntele ProFM este expus in cadrul AFI Palace CotroceniMall). Daca niciun ascultator nu ghiceste pana in data de 29aprilie ora 18.59, in intervalul orar 19.00 - 21.00 se va desemnamarele castigator in persoana ascultatorului care a spus numarul deberi cel mai apropiat de cel real (se alege numarul cel maiapropiat, dar mai mare decat numarul total de beri din muntele debere); in cazul in care sunt 2 ascultatori/ sau mai multi care auspus acelasi numar, sunt sunati in direct la ProFM si primesc cateo intrebare de departajare. Cel care raspunde corect castiga. Dacaraspund amandoi/toti corect se mai pune o intrebare, pana inmomentul in care numai unul dintre ei a raspuns corect.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistraintr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitiaautoritatilor competente in domeniu.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor acorda ca premiu un munte de bereHeineken.
Valoarea premiului este de 3675 ron (tva inclus).
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

Castigatorii vor fi anuntati in direct la radio ProFM in momentulcastigarii premiului cel mare.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 de ore de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit, pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine la sursa si viracatre bugetul de stat cota de 16 % aplicata asupra venitului netrealizat din acordarea premiului "Un munte de bere" in conformitatecu disp. art.77 al.1 din din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscalal Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti din raza teritoriala a sediului social alOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata.


SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Razvan George Enache