Bucuresti | 102,8FM CARLAS DREAMS - SCARA 2 ETAJUL 7

ProFM iti da cel mai verde brad!!!

profm-iti-da-cel-mai-verde-brad-1

Banii cresc in pom in pomul de Craciun! ProFM si magazinuldebrazi.ro pun la bataie cel mai "verde" brad din Romania: un brad plin cu parai! Frumos si bogat ca Brad al Angelinei!

Vrei sa se scuture la tine pe covor? Trimite-ne un sms la 1872 (nr. cu tarif normal) cu numele tau. Stai pe ProFM si daca te sunam spune cati dolari se ascund printre ramuri!

Daca ghicesti, te faci cu cel mai verde brad, plin cu dolari! Daca nu ghicesti, te faci cu un brad suta la suta natural, in ghiveci si fara e-uri!

Asculta ProFM ca sa afli indicii despre banii din pom.

ProFM si magazinuldebrazi.ro iti ureaza O brad frumos... si la punga gros!


REGULAMENTUL PROMOTIEI
"Cel mai verde brad"Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 7 - 20 decembrie 2010, de lunipana duminica in intervalul orar 7 - 21, pe radio ProFM. Promotiava fi organizata si desfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 16 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Cel mai verde brad" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

SC PRO TV S.A. este inregistrat la Autoritatea Na?ional? deSupraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)in Registul General sub numarul 17155.

Participantele la concurs sunt de acord ca datele lor personale saintre in baza de date a organizatorului si sa fie utilizate decatre organizator pentru actiuni promotionale viitoare (primire deinformatii, stiri, obiecte promotionale, prin posta, telefon,e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), fara alte obligatiisau plati.

Participantele au dreptul da a solicita organizatorului stergereasau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederileLegii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie aacestor date precum si a legii 506/2004 privind prelucrarea datelorcu caracter personal si protectia vietii private in sectorulcomunicatiilor electronice.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 7 - 20 decembrie 2010, persoanele care doresc saparticiple la campanie sunt invitate sa asculte radio ProFM si satrimita un sms cu numele complet la 1872 (nr cu tarif normal).ProFM pune in joc 51 de brazi in ghiveci dintre care un brad esteplin cu dolari SUA.

Zilnic, de luni pana vineri, in perioada mai sus mentionata, inintervalul orar 7.00 - 21.00 dj-ii ProFM vor alege aleator din bazade date cate 5 participanti inscrisi si ii vor suna in direct laProFM (fiecare dj va suna cate un participant/zi). Dacaparticipantul sunat raspunde la telefon va castiga un brad verde inghiveci care ii va fi livrat acasa in perioada 10 - 23 decembrie2010. Participantul sunat va fi intrebat cati dolari crede ca saafle in bradul cu bani (suma de bani). Daca acesta ghiceste suma vacastiga si bradul cu bani. Mecanismul se repeta pana in momentul incare unul dintre participantii sunati va ghici suma corecta debani. Dupa acel moment, participantii care vor fi sunati pana lafinalul campaniei, daca raspund la telefon vor castiga cate un bradin ghiveci dar nu vor mai avea sansa sa castige "bradul cubani".
In cazul in care nimeni nu a ghicit suma de bani din "bradul cubani", pe data de 21 decembrie 2010, in cadrul emisiunii Alarma dela ProFM se va desemna marele castigator dintre cei care au fostsunati in cadrul campaniei - acela va fi participantul care a fostcel mai aproape de suma reala care se afla in brad. Suma din bradva fi stiuta numai de catre DJ-ii ProFM.

In cazul in care participantul sunat nu raspunde la telefon, sealege un alt participant din baza de date. Se fac maximum 2incercari pe concurs; in cazul in care nici al doilea participat nuraspunde se inchide concursul si premiul respectiv nu seacorda.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 48 de ore de la data anuntarii lor pe radio.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

c) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 51 de premii constandin:
- 50 de premii mici - 50 de brazi verzi cu radacina, in ghivecilivrati acasa la castigatori
- Marele premiu: 1 brad verde cu radacina, in ghiveci plus o sumade bani.

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 12.978 RONreprezentand valoarea brazilor plus valoarea premiului in bani, lacare se adauga impozitul pe premiu in bani ce va fi retinut lasursa.
Premiul aferent "bradului cu bani" va fi acordat in lei la cursuloficial BNR leu - USD din ziua de 3 decembrie 2010 si va fiexprimat in valoare neta.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului. Marele castigator isi va ridica premiul in maximum 14zile de la data castigarii lui; restul castigatorilor isi vor primipremiul acasa (bradul), livrat de catre siteulwww.magazinuldebrazi.ro, in perioada 10 - 23 decembrie 2010.


Art. 9. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 7.00- 21.00 se vorrealiza 5 concursuri. In cazul in care ascultatorul sunat lamomentul concursului raspunde la telefon, castiga un brad natural,in ghiveci ce ii va fi livrat acasa cf art 8. In cazul in carerespectivul ascultator ghiceste si suma de bani care se afla in"bradul cu bani" il castiga si pe acesta + suma de bani pusa injoc.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor legate depremiile oferite.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata si afost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificariide catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Constantin Diana
Gala Luana
Ristea Loredana Simona
Mathe Adrian
Paun Cristina
Cernat Paul Tudor
Voicu Iuliana
Cozma Ionut
Pap Nicoleta
Nastase George Liviu
Graur Mariana
Badulescu Nicoleta
Sali Sandor
Stoica Alexandru
Bichis Iulia
Miclea Constantin
Muraru Mihaela
Tibelea Alexandra
Marcean Susane
Negria Novac Daniel
Gherghiu Catrinel
Botezatu Adrian
Maruntelu Alexandra
Chindris Maria
Tudor Adina Maria
Suliman Marius Onur
Colotila Mihaela
Pinko Adriana
Kukulovari Tiberiu
Negoescu Florin
Pascu Raluca
Dumitrescu Stefanela
Trifu Ana
Durau Cornelia
Gilie Cristina Madalina
Pristopanu Florin
Negut Mirela
Dutu Ileana
Moisiu Paul
Grigan Ionela Daniela
Tanasa Iulia
Ivan Viorel
Pitis Sorin
Dobos Oana Roxana
Ulmeanu Catalin
Lemnariu Bianca
Stanca Gabriela
Radoi Gheorghe
Constantin Diana