Bucuresti | 102,8FM OPEN Road cu MIRUNA TIESTO - THE MOTTO

ProFM Alternative te trimite la concertul IAMX!

profm-alternative-te-trimite-la-concertul-iamx-1

IAMX au reusit sa se transforme intr-o formatie cult pentru un public din ce in ce mai numeros, care le urmareste cu aviditate fiecare miscare. Englezii vor canta pentru prima data la Bucuresti pe 1 Octombrie, la Fratelli Studios, intr-un concert care va include melodii de pe toate cele 3 albume pe care le-au lansat pana acum ("Kingdom Of Welcome Addiction" - 2009, "The Alternative" - 2006 si "Kiss + Swallow" - 2004).

In perioada 24 - 30 septembrie ProFM Alternative ofera 10 invitatii la super show-ul IAMX din Bucuresti.

Toti cei care vor sa participe trebuie sa trimita un mail la profm@profm.ro cu raspunsul corect la intrebarea: "Ce trupa a parasit Chris Corner pentru a forma proiectul IAMX?". De mentionat ca mail-ul pentru concurs trebuie sa contina si datele de contact: nume complet, adresa si nr. de telefon.

Primii 10 participanti care raspund corect la intrebare vor castiga cate o invitatie la concertul IAMX! Succes!


REGULAMENTUL PROMO?IEI "Castiga o invitatie la concertulIAMX"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial alcampaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediulin Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizareaproduselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unordate eronate care au dus la imposibilitatea transferului inconditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 24 septembrie - 30 septembrie.Concursul se va incheia pe data de 30 Septembrie la ora 14.00.Promotia va fi organizata si desfasurata numai pe teritoriulRomaniei.

Art. 4. Marcile si produseleparticipante

In acest concurs sunt implicate urmatoarele marci: ProFMAlternative, profm.ro.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu varste peste18 ani cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceastapromotie angajatii companiilor SC ProTV SA precum si rudele degradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Castiga o invitatie laconcertul IAMX!" implica acceptarea ca numele, fotografiile simaterialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fifacute publice si folosite in scop publicitar fara pretentii deordin patrimonial. Pentru identificare, castigatorii vor aveanevoie de un document de identitate: pasaport, buletin deidentitate sau carte de identitate.


Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 24 septembrie - 30 septembrie, participantii lacampanie trebuie sa trimita un email la adresa profm@profm.ro cu subiectul"Concurs IAMX" si cu raspunsul corect la intrebarea "Cetrupa a parasit Chirs Corner pentru a forma proiectul IAMX" .Primii zece concurenti care au trimis raspunsul corect alaturi dedatele personale (nume, prenume, adresa, numar de telefon) vor ficastigatorii uneia dintre cele 10 invitatii.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de datecare va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cucompetente in domeniu.

Art. 7. Premiile

Premiile vor fi 10 invitatii la concertul IAMX din Romania, concertce se desfasoara pe data de 1 Octombrie. Premiile au valoare totalade 500 RON (valoare tva inclus). Validarea premiului obtinut seface in baza actului de identitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice siridica premiul intr-un interval de 3 luni de la data castigariipremiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntareacastigatorului

Castigatorii concursului vor fi desemnati si afisati pe site-ulwww.profm.ro Miercuri, 30 Septembrie, incepand cu ora 15.00.

Organizatorul se obliga sa faca public numelecastigatorilor si castigul acordat pe site-ul ProFM si pe radioProFM.

Castigatorul va fi anuntat telefonic in termen demaxim 2 ore de la data anuntarii sale publice.


Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.


Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor aferenteacestor premii reprezentand impozitul pe premiile mai susmentionate.


Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC PRO TV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Dan Ardelean
Valentin Preotu
Vulpoiu Mona Andreea
Elena Jelescu
Filip Iulia
Ungureanu Theodor
Diana Gheorghita
Radu Cristina Ioana
Toma Andreea
Lazarescu Ana-Maria Monica