Bucuresti | 102,8FM OPEN WeekEnd cu FLORIN GOLDIC MARTIN GARRIX - WE ARE THE PEOPLE

ProFM aduce porcul sub bradul ascultatorilor!

profm-aduce-porcul-sub-bradul-ascultatorilor-1

Porcul ProFM este deja o traditie. Asa ca, si in acest an, ProFM pune la bataie cinci porci pentru ascultatorii fideli.

In perioada 14-18 decembrie, in fiecare zi DJ-ii ProFM vor oferi cate un porc celor care vor fi cu urechile ciulite pe ProFM, dupa cum urmeaza: luni - porcul lui Sara/ Vintila (in emisiunea de dimineata Alarma, de la 6.30 la 10.00), marti - porcul lui Nono Semen (program de la 10.00 la 14.00), miercuri - porcul lui Marius Onuc (program de la 14.00 - 18.00), joi - porcul lui Greeg (program de la 18.00 - 22.00), vineri - porcul lui Sara/ Vintila (in emisiunea de dimineata Alarma, de la 6.30 la 10.00).

Modalitatea de a participa la concurs este foarte simpla. Ascultatorii trebuie sa fie pe frecventele ProFM in intervalele mentionate mai sus si sa depisteze "piesa de porc", o pieasa in care vor fi inserate sunete specifice animalului pentru care ei se lupta.

Imediat ce au descoperit despre ce melodie este vorba, au la dispozitie 5 minute pentru a trimite SMS la numarul 0732522642 (telefon cu tarif normal) cu numele orasului in care se afla si numele celui care interpreteza piesa.

Primul SMS primit va fi declarat castigator, iar fericitul posesor al porcului va intra in direct cu DJ-ul ProFM.

Lista castigatori:

SZABO ZOLTAN
CALIN ALIN STEFANITA
OPREA AURELIA
DRAGOMIR VASILE
VLASCEANU CATALINA


REGULAMENTUL PROMOTIEI "Porcul ProFM"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 14 - 18 decembrie 2009, pe radioProFM. Promotia va fi organizata si desfasurata pe intregteritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate marcile: ProFM

Art. 5. Drept de participare

La aceast? promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Porcul ProFM" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa participe la campania "Porcul ProFM"trebuie sa asculte radio ProFM in perioada 14 - 18 decembrie, saprinda piesa de porc (piesa pe care exista sunete specifice deexemplu guit, groh). Dupa ce aud piesa, acestia trebuie sa trimitaun sms la numarul 0732522642 (telefon cu tarif normal) cu orasul incare locuiesc si numele artistului care a interpretat piesa cecontine semnalele "de porc" . Primul mesaj in care este mentionatcorect numele artistului este declarat castigator.
In perioada mai sus mentionata vor avea loc 5 astfel de concursuri,cate 1 concurs pe zi. In cazul in care nu se primeste niciunraspuns corect in maximum 5 minute de la momentul concursului,acesta se va repeta in cadrul aceluiasi program.
La finalul fiecarui concurs se va anunta pe radio ProFM numelecastigatorului. Acesta primeste din partea ProFM un porc (o carcasade porc).

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

Premiile acordate in cadul acestei campanii sunt 5 carcase deporc.

Valoarea totala a premiilor este de 3.000 RON.
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorul nu are posibilitatea solicitarii modificariiparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 10 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Dupa ce a avut loc momentul de anuntare a concursului, primulparticipant care trimite raspunsul corect va fi declaratcastigator. La finalul campaniei vor fi 5 castigatori, fiecaredintre acestia primind cate o carcasa de porc. Zilnic, castigatoriivor fi anuntati live pe radio ProFM.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data incheieriicampaniei.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal