Bucuresti | 102,8FM LIZA si IONUT de la 10 cu LIZA si IONUT SHAKIRA - PUNTERIA (NEW PW)

Pro FM baga mare! MAREA strigare

pro-fm-baga-mare-marea-strigare

Castigatorii:

  • Rodica Iancu
  • Monica SerbanREGULAMENTUL CONCURSULUI

„Pro FM baga mare! MAREA strigare!”
(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.profm.ro si pe pagina de Facebook a site-ului www.profm.ro)


Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.     


Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 25 iunie 2012 – 16 iulie 2012,  in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.profm.ro.
 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.profm.ro.


Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.profm.ro, cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul pe teritoriul Romaniei. Ambele peroane care vor beneficia de premiu trebuie sa aibe peste 18 ani.
Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.
Participarea la campania „Pro FM baga mare! MAREA strigare!” implica acceptarea ca numele si textele prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.


Art. 4 Protectia datelor personale

Prin accesarea stirii de pe site-ul www.profm.ro despre concursul „Pro FM baga mare! MAREA strigare!” si implicit a paginii oficiale de Facebook a site-ului www.profm.ro si transmiterea datelor personale, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.
Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Concursul se adreseaza numai userilor cu domiciliul pe teritoriul Romaniei. Pentru a participa la concurs, userul trebuie sa dea share la postul despre concurs de pe pagina de Facebook a site-ului www.profm.ro.
Desemnarea castigatorului se va face saptamanal in perioada desfasurarii concursului, luni la ora 14:00, cei 3 castigatori fiind alesi saptamanal dupa formula n/2, daca n este par si (n+1)/2 daca n este impar, unde n este numarul saptamanal total de participanti.
In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg alti castigatori.
Administratorii site-ului www.profm.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

Premiile constau in vouchere fara valoare economica oferite de site-ul SC Hotel Deals Consulting SRL, dupa cum urmeaza:
-    saptamana 25 iunie – 2 iulie 2012 ora 13:00 – voucher de cazare 3 nopti pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, la Complex Dunarea din Eforie Nord in perioada 20 august – 30 august 2012 in valoare de 540 RON (TVA inclus);
-    saptamana 2 iulie 2012 ora 14:00 – 9 iulie ora 13:00 - voucher de cazare 3 nopti pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, la Hotel Jacuzzi din Vama Veche in perioada 6 iulie – 25 august 2012 (exclus in weekend) in valoare de 540 RON (TVA inclus);
-    saptamana 9 iulie 2012 ora 14:00 – 16 iulie ora 13:00 – voucher de cazare 2 nopti pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, la hotel Cocor Spa din Neptun-Olimp, in perioada 20 August – 1 Septembrie 2012 in valoare de 530 RON (TVA inclus);
Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani.
Castigatorii vor putea folosi voucherele numai dupa ce primesc si raspund emailului de anuntare de la organizator. Lista castigatorilor se va afla pe www.profm.ro si pe pagina de Facebook a site-ului www.profm.ro . Acestia vor primi pe mail voucherele de la partener. Pot beneficia de serviciul inscris pe voucher, doar prezentand buletinul sau cartea de identitate impreuna cu voucherul la receptia hotelului inscris pe voucher (atat castigatorul, cat si insotitorul acestuia). Instructiuni detaliate vor fi oferite castigatorilor telefonic de catre partener.


Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorului se va face saptamanal in perioada desfasurarii concursului, lunea la ora 14:00, cei 3 castigatori fiind alesi saptamanal dupa formula n/2, daca n este par si (n+1)/2, daca n este impar, unde n este numarul zilnic total de participanti.
Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.profm.ro si pe pagina de Facebook a site-ului www.profm.ro si vor fi contactati de organizatorul campaniei.
Castigatorul va putea beneficia de serviciile oferite drept premiu numai in baza cartii de identitate si a voucher-ului primit de la firma partenera. Atat castigatorul, cat si persoana care il insoteste trebuie sa prezinte cartea de identitate pentru a intra in posesia premiului.
Organizatorul si/sau partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului la destinatie.
Castigatorul va intra in posesia voucher-ului numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actelor de identitate, atat a lui, cat si a persoanei care il va insoti.
In caz contar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.
Partenerul are obligatia de a calcula, retine si a vira catre bugetul de  stat cota de 16% reprezentand impozit pe veniturile obtinute din acordarea premiilor in conf cu art. 77, aliniatul 1 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
        Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate partenerului acestei campanii care pune la dispozitia organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiul acestei campanii.
Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate partenerului acestei campanii.


Art. 9 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.profm.ro incepand cu data de 25 iunie 2012.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.


Art. 10 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.


SC PRO TV SA

 prin reprezentant legal