Bucuresti | 102,8FM TESHER - JALEBI BABY

O vara in tandem la ProFM!

o-vara-in-tandem-la-profm

Concursul s-a terminat, acestia sunt castigatorii:

Babutau Marius (Arad)
Rosca Maria Elisabeta (Arad)
Berea Elena Luana (Balusesti)
Golomoz Florin (Balusesti)
Giurgea Stefan Emanuil (Focsani)
Spiridon Elena (Focsani)


Sunteti doi pe un balansoar? Doi pe un scaun? Vreti sa fiti amindoi oriunde, oricind?

Acum o sa fiti si... doi pe-o bicicleta! Asculta ProFM si la momentul concursului, trimite sms la 1872, tarif normal, cu numele persoanei cu care esti in tandem vara asta!

Cand te sunam, da-ne-o la telefon sa ne convingem si intri in finala! Poti castiga o biciclecta tandem pentru tine si jumatatea ta!

Inainte de a intra in vacanta, cei doi Dj-ii de la Alarma, Sara si Vintila, au testat inedita bicicleta tandem pe care au declarat-o "hitul lunii august la ProFM".

Intra in concurs intre 31 Iulie si 20 August si iti poti plimba jumatatea pe o bicicleta tandem de la ProFM!

De la Veloteca.ro!


REGULAMENTULPROMOTIEI

"Doi pe o bicicleta tandem la ProFM"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 31 iulie - 20 august 2010 laradio ProFM. Promotia va fi organizata si desfasurata pe intregteritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu varsta peste16 ani si cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceastapromotie angajatii companiilor SC ProTV SA precum si rudele degradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "O vara in tandem la ProFM"implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial.Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii radio ProFM care doresc participe la concurs trebuiesa asculte radio ProFM in perioada 31 iulie - 19 august 2010
Concursul "O vara in tandem la ProFM" are 2 faze descrise maijos:
Faza 1: Pentru a participa ascultatorii trebuie sa prinda momentulconcursului anuntat de catre DJ-ul din emisie si sa trimita un smsla 1872 (nr cu tarif normal) cu raspunsul la intrebarea "Tu cu cineesti in tandem vara asta?". Ascultatorii au la dispozitie 3 minutedupa anuntarea concursului pentru a trimite sms-ul. Zilnic, de lunipana vineri, in perioada 2 - 20 august 2010, in intervalul orar 8 -10, DJ-ul din emisie va suna aleator, in direct la radio ProFMparticipanti din baza de date a campaniei care au trimis raspusulcorect. Daca participantul respectiv este alaturi de persoanaindicata prin sms si poate demonstra acest lucru oferindu-itelefonul ptr a vorbind in direct la ProFM (astfel respectandconditia campaniei de a petrece o vara in tandem), acesta esteanuntat ca a trecut in faza 2 si anume in tragerea la sorti pentrupremiul cel mare: o bicicleta in tandem. In cazul in care primulascultator sunat nu se afla langa persoana indicata prin sms se maisuna un ascultator (maxim 3 ascultatori vor fi sunati).
Faza 2: tragere la sorti

In zilele de 6, 13 si 20 august 2010 vor avea tragerile la sorti.Cei 3 participanti extrasi prin tragere la sorti vor fi declaraticastigatori. Modalitatea in care se desemneaza castigatorii seregaseste la articolul 8.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 3 premii, fiecare premiuconstand intr-o bicicleta tandem.
Costul total al premiilor este de 4400 ron (TVA inclus).

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorii pot sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 15 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Campania "O vara in tandem la ProFM" va avea 3 castigatori. Acestiavor fi alesi prin tragere la sorti in zilele de 6, 13 si 20 august.Cei 3 participanti extrasi prin tragere la sorti vor fi declaraticastigatori si anuntati in direct la ProFM. In cazul in care unparticipant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unuipremiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou unpremiu, iar tragerea la sorti se va repeta.
Tragerile la sorti se fac numai dintre participantii care au ajunsin faza 2 a campaniei.
Participantii care au participat la o tragere la sorti nu mai potparticipa la urmatoarele decat daca se inscriu din nou si suntsunati din nou, in direct, de catre DJ-ul din emisie.
Tragere sorti 1: 6 august: participantii care intra in aceastatragere sunt cei inscrisi in perioada 31 iulie - 6 august
Tragere sorti 2: 13 august: participantii care intra in aceastatragere sunt cei inscrisi in perioada 6 - 13 august
Tragere sorti 3: 20 august: participantii care intra in aceastatragere sunt cei inscrisi in perioada 13 - 20 august


Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFMdin Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata obligatiifinanciare legate de premiile oferite in cadrul acesteicampanii.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal

SC PRO TV S.A. este inregistrat la Autoritatea Na?ional? deSupraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)in Registul General sub numarul 17155.