Bucuresti | 102,8FM SEARA dupa 7 cu FERE OZUNA - MIRAGE

IA-TI VINEREA LIBERA DE LA PROFM!

ia-ti-vinerea-libera-de-la-profm

ProFM isi premiaza ascultatorii cu un concurs nou-nout: "E timpul tau la ProFM!". Mecanismul e simplu-ascultatorii trebuia sa trimita, de luni pina miercuri, mesaje la profm @ profm.ro in care sa-si expuna motivele pentru care au nevoie de o zi de vineri libera.

In fiecare joi Nono Semen il alege pe ascultatorul de ProFM cel mai convingator, cu cel mai intemeiat motiv sa-si prelungeasca week-end-ul si apoi il suna pe seful acestuia si il convinge sa-i dea vinerea libera angajatului sau fara sa ii ia din zilele de concediu.

De luni pana miercuri, intre 10.00 si 14.00, Nono Semen, aliatul celor care-si doresc vinerea libera, este pe frecventa pregatit sa asculte motive din cele mai variate fie ca e vorba de o intalnire importanta sau de banalul motiv: "nu am chef azi de munca".

Incepand de luni, 26 aprilie, ProFM face ascultatorilor sai un cadou special-ziua de vineri libera. Tot ce trebuie acestia sa faca este sa dea un mesaj la profm @ profm.ro cu motive beton si au asigurat un week-end prelungit pe care sa-l petreaca cum doresc.


REGULAMENTULPROMOTIEI

"E timpul tau laProFM"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 26 aprilie - 30 mai 2010, deluni pana vineri, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata sidesfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "E timpul tau la ProFM"implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 26 aprilie - 30 mai 2010, de luni pana miercuri,ascultatorii ProFM sunt invitati sa trimita mail la adresaprofm@profm.ro cu datele lor de contact si raspunsul la intrebarea"De ce ai nevoie sa fii liber vinerea asta?". Mailurile de primescsaptamanal de luni pana miercuri (inclusiv). DJ-ul ProFM Nono Semenva citi cu atentie toate mesajele primite, iar joi, il va alege pecel mai convingator. Ascultatorul care a scris mesajul respectiv vafi sunat in direct la ProFM si isi va motiva alegerea de a fivineri liber. Nono Semen il vor suna pe seful ascultatorului, totin direct la ProFM, si va incerca sa il convinga pe acesta sa iiofere ziua de vineri libera angajatului care a participat laconcursul ProFM. In cazul in care Nono reuseste sa il convinga pesef, angajatul primeste vinerea libera. In caz contrar, se inchideconcursul pentru saptamana respectiva. Datele de contact alesefului vor fi furnizate (off air) de catre angajat.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 5 premii, un premiureprezentand o zi libera de la birou/serviciu. Premiile nu sunt denatura financiara, iar oferirea lor va fi realizata in scrisprintr-un mail trimis de catre sefulul angajatului castigator catreProFM prin care acesta este de acord sa ii ofere angajatuluirespectiv o zi libera, fara a fi inregistrata in cadrul zilelorobligatorii de concediu.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

DJ-ul ProFM Nono Semen va citi cu atentie mesajele primite pe mailin fiecare saptamana, iar in ziua de joi, va alege cel mai inspiratmesaj. Il va suna pe ascultatorul respectiv urmand sa il sune indirect la ProFM si pe seful ascultatorului. Daca seful este convinsde Nono ca angajatul lui merita o zi libera, angajatul estedeclarat castigator la radio ProFM.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data incheieriicampaniei.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 14:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata legate depremiile oferite.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal