Bucuresti | 102,8FM OPEN ROAD cu Ralu si Bogdan KUNGS - NEVER GOING HOME

Have a combination cu ProFM si MTV!

have-a-combination-cu-profm-si-mtv

Te-ai saturat de combinatii proaste? Esti matur si vaccinat incat sa stii ce e bun pt tine? ProFM si MTV te combina! Fii spontan sau spontana, fii simpatic sau simpatica! Da-ne un mail la profm@profm.ro cu poza ta, da-ne pe spate cu caracterizarea ta si vino sa-ti gasesti perechea!

In perioada 5 - 10 februarie 2011 (5 februarie incepand cu orele 7.00 pana pe 10 februarie orele 18.00), trimite-ne un mail care sa contina o poza recenta a ta din care sa te vedem bine, plus o scurta descriere a motivului pentru care vrei sa participi la aceasta campanie.

Vineri, 11 februarie 2011, Sara si Nicolai vor anunta numele celor 6 participanti care intra in faza a doua a campaniei (faza finala) si anume "Speed Dating", iar tu te poti afla printre cei care se vor alege cu o super combinatie si un premiu pe masura din partea ProFM si MTV, adica o cina romantica de Valentine's Day si vouchere pentru cumparaturi in Afi MegaFun!

Pentru mai multe detalii citeste regulamentul de mai jos!

Have a combination de Valentine's Day cu ProFM si MTV!


REGULAMENTUL PROMOTIEI

"Have a combination"
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 5 - 14 februarie 2011, de lunipana duminica, 24 de ore pe zi. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate marcile ProFM si MTV.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Have a combination" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin accesarea paginii concursului "Oncescu vs 500" copletareadatelor personale in formularul de inscriere si selectareabutonului "Trimite", orice participant isi exprima acordul ca toatedatele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C.PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155.Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing sipublicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

In perioada 5 - 10 februarie 2011 (5 februarie incepand cu orele7.00 pana pe 10 februarie orele 18.00), persoanele care doresc saparticiple la campanie sunt invitate sa trimita un mail la adresaprofm@profm.ro, mail care sa contina o poza a participantului(participantul fiind si cel caruia ii apartine adresa de mail) catsi o scurta descriere a motivului pentru care doreste sa participein campanie. Nu vor intra in concurs pozele din care nu se potobserva clar trasaturile participantului.

Inscrierile in concurs de inchid pe data de 10 februarie la orele18.00.

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

Vineri, 11 februarie 2011, Sara si Nicolai vor anunta numele celor6 participanti care intra in faza a doua a campaniei (faza finala)si anume "Speed Dating". Sara si Nicolai vor fi cei care ii aleg pecei 6 finalisti in functie de informatiile primite pe mail: se voralege 3 fete si 3 baieti.

Cei 6 participanti vor fi invitati in studioul ProFM luni, 14februarie, in intervalul orar 7.00 - 10.00 unde va avea loc marea"combinatie". Pe rand fiecare fata sa va aseza la masa din studio,iar prin fata ei vor trece, tot pe rand, cei 3 baieti. La final,dupa ce fata pune fiecarui baiat cate un set de intrebari, eatrebuie sa aleaga cu care dintre baieti doreste sa isi petreacaseara de Valentine's Day. Va scrie numele baiatului pe un biletelpe care il va inmana DJ-ului din studioul ProFM. Procesul se repetacu fiecare fata.

La final vom avea 3 biletele, fiecare biletel scris de cate o fata.Se vor deschide biletelele si fetele vor merge cu alesii la o cinaromantica in cadrul unui restaurant din AFI Palace Cotroceni Mall.In plus, cuplurile formate vor primi si cate un premiu cf art8.

In cazul in care un baiat este ales de catre doua sau trei fete,acesta are dreptul de a alege cu care dintre cele 2 fete doreste saisi petreaca ziua de Valentine's Day.

Participantii care la finalul fazei de "Speed dating" nu formeazaun cuplu (dintre cei 6 participanti care au ajuns in faza 2 acampaniei), vor primi premii de consolare.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 48 de ore de la data anuntarii lor pe radio.

Faza 2 care va avea loc in data de 14 februarie 2011, in cadrulemisiunii Alarma, cat si cina de seara cu castigatorii (cuplurileformate) plus alte activitatii pe care le fac acestia in cadrul AFIPalace Cotroceni Mall vor fi filmate de catre MTV si divuzateulterior pe canalul TV MTV.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistraintr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitiaautoritatilor competente in domeniu.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor putea acorda maxim 6 premii mari,cate unul pentru fiecare membru al cuplurilor formate in cadrulfazei a doua a campaniei, respectiv un numar maxim de 6 premii deconsolare, cate unul pentru fiecare participant, daca prinexprimarea optiunilor personale nu s-a reusit formarea vreunuicuplu.

Un premiu mare este in valoare totala de 600 lei si consta intr-ocina romantica plus cate un voucher de cumparaturi; premiul sepoate folosi numai de Valentine's Day (14 februarie 2011) si numaiin cadrul AFI Palace Cotroceni Mall.

Premiile de consolare se acorda celor care au ajuns in faza 2 acampaniei, si se vor oferi pe loc, la finalul emisiunii Alarma dindata de 14 februarie 2011.

Un premiu de consolare are valoarea individuala de 100 lei siconsta in: doua bilete la film, 2 cd-uri si alte obiectepromotionale.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

In data de 11 februarie 2011, in intervalul orar 7.00 - 10.00,DJ-ii ProFM Claudiu Sara si Bogdan Nicolai vor anunta numele celor6 finalisti pentru faza finala si anume "speed dating".

Faza finala va avea loc luni, pe 14 februarie 2011, in intervalulorar 7.00 - 10.00 in cadrul emisiunii Alarma, cf mecanismuluidescris la articolul 6.

La final, in urma exprimarii optiunilor personale ale fiecaruiadintre cei 6 participanti, exista posibilitatea sa nu se formezeniciun cuplu, fie sa se formeze unul, doua sau trei cupluri, aspectin functie de care se va calcula numarul si tipul premiilor ce sevor oferi.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Avand in vedere ca valoarea nominala a fiecaruia dintre premiile cese pot acorda in cadrul acestei campanii este sub valoarea sumeineimpozabile de 600 lei, Organizatorului nu-i incumba obligatia dea calcula, retine si vira catre bugetul dec stat impozitul aferentfiecarui premiu acordat, conform disp. art.77 al.4 din Legeanr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti competente de la sediulOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata si afost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificariide catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. profm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, cmp_level2, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate