Bucuresti | 102,8FM WTFun cu Dracea si Bogdan RAY DALTON - ALL WE GOT

Hai cu ProFM la The Mission Dance Weekend! Legalize Joy!

hai-cu-profm-la-the-mission-dance-weekend-legalize-joy-1

Vrem sa te simti excelent, sa petreci si sa te bucuri! Legalize Joy! Te pregatesti pentru cel mai tare weekend din vara asta? Mergi pe 5 si 6 august la The Mission Dance Weekend?

ProFM iti face o surpriza! Intra pe pagina oficiala de facebook ProFM si ia-ti invitatia! Din 15 iulie, ora 17:00 pana pe 4 august, in fiecare zi dam o invitatie dubla!

Prinde post-ul zilnic despre concurs pe pagina oficiala ProFM si lasa un comentariu la el.. Al 200-lea comentariu castiga invitatia de doua persoane!

E sansa ta sa prinzi performand live artisti precun Moby, Above & Beyond, Ali Dubfire, Ferry Corsten, sau Gabriel & Dresden.

Si, ca sa fie si mai Legalize Joy totul, avem si un interviu EXCLUSIV cu Paul Van Dyk, pe care-l poti asculta IN PREMIERA aici!

Hai cu ProFM la The Mission Dance Weekend! Legalize Joy!REGULAMENTUL PROMOTIEI

"ProFM te trimite la The Mission"
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimbaprezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspundereaOrganizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie incazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitateatransferului in conditii normale a premiului.


Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara incepand cu data de 15 iulie 2011 pana pe 4august 2011, 24 ore din 24. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara.


Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.


Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "ProFM te trimite la TheMission"
implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.


Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "ProFM te trimite la TheMission", orice participant isi exprima acordul ca toate datele cucaracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A,persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta aprelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155.Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing sipublicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

Incepand cu data de 15 iulie 2011 (orele 17.00), ascultatorii caredoresc sa participe la promotia "ProFM te trimite la The Mission"trebuie sa acceseze siteul ProFM sau pagina de facebook aProFM.

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

Zilnic, de luni pana duminica, in perioada campaniei, pe pagina defacebook a ProFM se va posta o stire prin care se anunta concursulzilei. Internautii sunt indemnati gaseasca pagina concursului TheMission Dance Weekend pe www.profm.ro si sa puna un comentariu larespectiva stire de pe facebook. Al 200-lea comentariu estedeclarat castigatorul zilei. In cazul in care nu se aduna 200 decomentarii pana la momentul in care se anunta pe facebook urmatorulconcurs, ultimul comentariu este declarat castigator. Mecanismul serepeta in fiecare zi, iar la finalul fiecarei zile vom avea uncastigator.

In cazul in care un participant este declarat de doua oricastigator, al doilea premiu se va anula si va fi acordatparticipantului imediat urmator din concursul zileirespective.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se sunt vizibile pepagina de Facebook a ProFM.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor acorda 21 de premii. Un premiuconstand in doua intrari la evenimentul "The Mission Dance Weekend"desfasurat pe plaja Hanul Piratilor din Navodari in zilele de 5 si6 august..
Valoarea premiului este de 160 ron (tva inclus).
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook a ProFM si pesiteul ProFM.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 de ore de la data anuntarii lor pepagina de facebook a ProFM.Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit, pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine la sursa si viracatre bugetul de stat cota de 16 % aplicata asupra venitului netrealizat din acordarea premiului, in cazul in care premiuldepaseste suma de 600 ron, in conformitate cu disp. art.77 al.1 dindin Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti din raza teritoriala a sediului social alOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata.
SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Lucian Buta?
Darvas Balazs
Bogdan Burlacu
Raul Gherasim
Silviu L?c?tu?
Petcu Silviu Gabriel
Costin Marius - Florin
Maria Lacatus
Iulia Ilie
Larisa Panazan
Paul Paunoiu
Adrian Alexe
Popescu Constantin
Manolea Daniel
Aldea Silviu
Iulia Stamat
Costica Lacatus