Bucuresti | 102,8FM OPEN Road cu MIRUNA UNKLFNKL - 6 FEET DEEP

Fii SMART la ProFM! Pune mana pe cel mai dorit gadget de pe piata!

fii-smart-la-profm-pune-mana-pe-cel-mai-dorit-gadget-de-pe-piata

ProFM iti aduce cel mai dorit gadget de pe piata: Iphone 5

Asta este cea mai beton oferta de pe piata, asa ca stai cu urechile ciulite, asculta ProFM si antreneaza-ti adresa de e-mail, pentru ca de luni, 8 octmbrie incepe cursa pentru un iPhone 5, oferit de www.inzonata.ro,  saptamanal, la ProFM.


Te bagi la schimb ? Tu trimiti adresa ta de e-mail prin sms la 1872 (tariff normal) si noi iti dam un iPhone 5!

Inscrierile se fac de luni pana vineri de la 09.00- la 17.00 doar la momentul in care Dj-ii  au anuntat concursul. Castigatorul este desemnat In fiecare  luni dimineata dintre cei care in saptamana predenta au trimis adresa de mail la momentul concursului si si-au validat inscrierea la newsletterul inzonata.ro.  

5 x iPhone 5= ProFM!

Legalize Joy!

Castigatori: 

15 octombrie: Mocanu Marioara 
22 octombrie: 
Gabriel Ciobanu 
29 octombrie  Popescu Lara
05 noiembrie Ionica Cristi

“Fii SMART la ProFM!”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor pe piata.

Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Concursul se va desfasura in perioada: 8 octombrie- 12 noiembrie  Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei prin intermediul retelei ProFM.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate marcile  “ProFM”, “iPhone 5” si “InzonaTa” – apartinand S.C. OSF Global Services S.R.L..

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliul in Romania, cu varsta peste 18 ani.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor:  SC ProTV SA , S.C. OSF Global Services S.R.L. ,  precum si rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la campania promotionala "Fii SMART la PROFM" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial.

Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate, pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "Fii SMART la PROFM ", orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing si publicitate".

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

Inscrierile la concursul “Fii Smart la ProFM”  se fac in fiecare saptamana, de luni pana vineri, in perioada 8 octombrie – 12 noiembrie, in intervalul orar 09.00-17.00.

In fiecare zi  de luni, in perioada 8 octombrie – 12 noiembrie, in cadrul emisiunii Alarma ProFM va fi extras un castigator, care va primi ca premiu un iPhone 5. 

Ascultatorii se pot inscrie doar la momentul in care este anuntat concursul de catre DJ-ii ProFM.

La momentul anuntului de concurs, ascultatorii trebuie sa trimita un SMS la 1872, in care sa-si scrie adresa de e-mail. Apoi, trebuie sa intre pe e-mail-ul lor si sa valideze mailul primit de la InZonaTa.ro. Doar cei care au validat inscrierea intra in finala pentru un iPhone 5, care are loc in fiecare luni dimineata, intre 06:30 si 10:00, la Alarma ProFM.

- Castigatorul potential, va fi contactat prin telefon in termen de 3 zile lucratoare din ziua in care a fost declarat drept castigator. 

Daca organizatorul sau partenerii vor lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare sau in legatura cu Concursul, sau de orice actiunea si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra Concursului, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs, precum si de a formula orice actiune de despagubire impotriva vinovatilor.

Astfel, participantii inscrisi in Concurs, sunt singurii raspunzatori atat in fata Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru datele folosite pe www.inzonata.ro in acest Concurs, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului sau de catre vreun tert ori vreo autoritate.

Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Concurs ce contin limbaj/imagini jignitoare, discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:

-  pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Concurs,determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

-  pentru corectitudinea datelor inscrise in siteul www.inzonata.ro. In acest caz, Organizatorul nu va putea contacta participantul in eventualitatea desemnarii sale ca si castigator al premiului Concursului;

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

-  orice disfunctionalitati tehnice care duc la pierderea totala sau partiala a informatiilor dedicate Concursului.

b)Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistra intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.

c) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a sterge inregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze concursul.

Art.8. Premiile

In cadrul Concursului “Fii Smart la PROFM”  se vor da 5 (cinci) premii constand in “smartphone” iPhone 5.

Valoarea unui premiu  este de 3499 lei, TVA inclus.

Castigatorul desemnat conform prezentului Regulament Oficial este singurul beneficiar al premiului atribuit, si nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat altor persoane.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte bunuri/servicii, nu se acorda rest in bani si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire.

Premiul este oferit de societatea partenera S.C. OSF Global Services S.R.L.  si nu este transmisibil.

Validarea premiilor se face in baza actului de identitate.

Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorilor

Castigatorul va fi afisat pe www.profm.ro si pe site-ul www.inzonata.ro.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro si a site-ului www.inzonata.ro. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna la linia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linie telefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este de Luni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe www.profm.ro si pe www.inzonata.ro..

Art. 11. Taxe si impozite

Partenerului acestei campanii, S.C. OSF Global Services S.R.L.  ii revine in exclusivitate obligatia de a calcula, retine la sursa si vira catre bugetul de stat cota de 16 % aplicata asupra venitului net realizat din acordarea premiilor in campania “Fii Smart cu ProFM!”  in conformitate cu disp. art.77 al.1 din din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din raza teritoriala a sediului social al Organizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul, cu cel putin 24 ore inainte despre intrerupere  prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau a unui cotidian national.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata.

SC ProTV SA

Prin reprezentant legal