Bucuresti | 102,8FM OPEN WeekEnd cu FLORIN GOLDIC SHOUSE - LOVE TONIGHT ( ROBIN SCHULZ REMIX )

Fa TRUPA TRUPELOR alaturi de ProFM si MTV!

fa-trupa-trupelor-alaturi-de-profm-si-mtv-1

Cele mai tari case de discuri, cei mai tari artisti si ProFM The Hit Factory s-au unit sa-ti faca tie damblaua: o trupa cum vrei tu ... TRUPA TRUPELOR!

Inscrie-te AICI si alege 4 dintre artistii tai preferati.

Da un click si combin-o pe Inna cu Puya, cu Claudia Pavel, cu Connect-R, cu Andra, cu Xonia, cu Delia sau cu cine vrei tu din lista noastra, impresarule ce esti!

ProFM le face piesa, iar pe tine te premiaza cu un Xbox 360 ARCADE!

Tu faci TRUPA TRUPELOR pe profm.ro! O productie The Hit Factory, powered by MTV.


REGULAMENTULPROMOTIEI

"Trupa Trupelor"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 28 noiembrie 2010 (ora 11:00)-17 decembrie 2010 (ora 16:00), de luni pana duminica, pe siteulwww.profm.ro. Promotia va fi organizata si desfasurata in toatatara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 16 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Trupa Trupelor" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

SC PRO TV S.A. este inregistrat la Autoritatea Na?ional? deSupraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)in Registul General sub numarul 17155.

Participantele la concurs sunt de acord ca datele lor personale saintre in baza de date a organizatorului si sa fie utilizate decatre organizator pentru actiuni promotionale viitoare (primire deinformatii, stiri, obiecte promotionale, prin posta, telefon,e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), fara alte obligatiisau plati.

Participantele au dreptul da a solicita organizatorului stergereasau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederileLegii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie aacestor date precum si a legii 506/2004 privind prelucrarea datelorcu caracter personal si protectia vietii private in sectorulcomunicatiilor electronice.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 28 noiembrie 2010 (ora 11:00)- 17 decembrie 2010 (ora16:00), persoanele care doresc sa participle la campanie suntinvitate sa se inscrie pe siteul ProFM. Pentru a se putea inscrieuserii trebuie sa realizeze o trupa din 4 artisti selectand cei 4artistii din lista prezenta pe pagina de concurs gazduita desite-ul profm.ro si sa completeze formularul de inscriere incampanie, formular ce va avea urmatoarele campuri: nume, prenume,varsta, sex, localitate, adresa, email, nr telefon.

Pe data de 20 decembrie 2010 in cadrul emisiunii Alarma de la ProFMrealizata de Claudiu Sara si Bogdan Nicolai (intervalul orar 7.00 -10.00) se va realiza tragerea la sorti dintre toti userii inscrisiin campanie (userii care au scris corect toate informatiilenecesare ptr inscriere). Cel care va iesi castigator in urmatragerii la sorti va primi un XboX.

Numele castigatorului va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 24 de ore de la data anuntarii lor pe radio.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

c) Fraudarea concursului:

Administratorii site-ului profm.ro si ai campaniei promotionale"Trupa Trupelor" isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii va fi acordat un singur premiu constandintr-o consola Microsoft XBOX360 ARCADE.

Validarea premiului obtinut se face in baza atului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorii pot sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 7 zile de la data castigariilui.


Art. 9. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Pe data de 20 decembrie 2010 in cadrul emisiunii Alarma de la ProFMrealizata de Claudiu Sara si Bogdan Nicolai (intervalul orar 7.00 -10.00) se va anunta castigatorul campaniei, castigator rezultat inurma unei trageri la sorti din toata baza de date de inscrierivalide.

Imediat dupa tragerea la sorti, castigatorul va fi sunat de catreClaudiu Sara si Bogdan Nicolai, in direct la radio ProFM. Dacaacesta nu raspunde, este anulat premiul si se face din nou otragere la sorti. Noul castigator este sunat in direct la ProFM.Mecanismul se repeta pana in momentul in care cel sunat raspunde latelefon. In acel moment este declarat castigatorul campaniei siprimeste un Microsoft XBOX360 ARCADE.


Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 24 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor legate depremiile oferite.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata si afost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificariide catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Sandu Marian Adrian