Bucuresti | 102,8FM SEARA dupa 7 cu FERE JENNIFER LOPEZ - 2001 - LOVE DONT COST A THING (PRO FM EDIT)

Denumeste asistentele ProFM!

denumeste-asistentele-profm

Cei care doresc sa fie nasii "Asistentelor ProFM" trebuie sa trimita un sms la 1872 (nr cu tarif normal) cu propunerea lor de nume (porecla) pentru Alexandra si Larisa, cele doua fete care indeplinesc rolul de asistente ale emisiunii Alarma, realizata in fiecare dimineata de la 7.00 la 10.00 la Radio ProFM.

Sms-urile sunt asteptate de marti 21 septembrie pana vineri 24 septembrie orele 9.00. Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, cei doi realizatori ai programului "Alarma" vor citi toate sms-urile primite si il vor alege pe cel cu textul reprezentativ pentru cele doua asistente, cuvantul care le va defini de acum inainte pe cele doua fete. Ascultatorul care a trimis sms-ul ales va fi declarat castigator.


REGULAMENTULPROMOTIEI

"Denumeste asistentele ProFM"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 21 - 24 septembrie 2010 la radioProFM. Promotia va fi organizata si desfasurata pe intregteritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu varsta peste18ani si cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceastapromotie angajatii companiilor SC ProTV SA precum si rudele degradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Denumeste asistentele ProFM"implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordin patrimonial.Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Cei care doresc sa fie nasii "asistentelor ProFM" trebuie satrimita un sms la 1872 (nr cu tarif normal) cu propunerea lor denume (porecla) pentru Alexandra si Larisa, cele doua fete careindeplinesc rolul de asistente ale emisiunii Alarma, realizata infiecare dimineata de la 7.00 la 10.00 la Radio ProFM.
Sms-urile sunt asteptate de marti 21 septembrie pana vineri 24septembrie orele 9.00. Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, cei doirealizatori ai programului "Alarma" vor citi toate sms-urileprimite si il vor alege pe cel cu textul reprezentativ pentru celedoua asistente (cuvantul care le va defini de acum inainte pe celedoua fete). Ascultatorul care a trimis sms-ul ales va fi declaratcastigator.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii va fi acordat un singur premiu constandintr-o consola Microsoft XBOX360 ARCADE.

Validarea premiului obtinut se face in baza atului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorii pot sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 7 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Claudiu Sara si Bogdan Nicolai vor citit toate sms-urile primite inperioada campaniei si il vor alege pe cel care va avea cel maiinspirat text pentru tema campaniei "denumeste asistentele ProFM".Ascultatorul care a trimis textul respectiv va fi declaratcastigator in ziua de vineri 24 septembrie 2010 si va fi anuntatlive la radio ProFM de catre Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, incadrul emisiunii Alarma.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal

ACT ADITIONAL NR. 1
La regulamentul promotiei
"Denumeste asistentele ProFM"S.C. PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu,nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul RegistruluiComertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636, incalitate de organizator al campaniei promotionale "Denumesteasistentele ProFM",

In temeiul art. 1 al Regulamentului Promotiei "Denumesteasistentele ProFM", modifica si completeaza Regulamentul Promotieidupa cum urmeaza:

Se modifica Desemnarea si anuntarea castigatorului, Art. 8 dinRegulamentul Promotiei urmand a avea urmatoarea formulare:

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Claudiu Sara si Bogdan Nicolai vor citit toate sms-urile primite inperioada campaniei si il vor alege pe cel care va avea cel maiinspirat text pentru tema campaniei "denumeste asistentele ProFM".Ascultatorul care a trimis textul respectiv va fi declaratcastigator in ziua de vineri 24 septembrie 2010 si va fi anuntatlive la radio ProFM de catre Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, incadrul emisiunii Alarma.

In cazul in care sunt mai multi ascultatori care au trimis sms cutextul castigator (textul ales de Claudiu Sara si Bogdan Nicolai),castigator va fi desemnat prmiul ascultator care a trimis sms-urlcu respectivul text.


Celelalte dispozitii ale Regulamentul Promotiei - care nu aufost
modificate expres prin prevederile prezentului act aditional -raman pe deplin aplicabile si isi produc in continuareefectele.


Prezentul Act aditional a fost redactat si semnat astazi,23.09.2010 si face parte integranta din Regulamentul Promotiei"Denumeste asistentele ProFM"

S.C. PRO TV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Sarb Marius Avram, com Marga, jud Caras Severin, a castigat o consola XBox