Bucuresti | 102,8FM WTFun cu Dracea si Bogdan CABRON - DEPARTE DE APUS

Cu ProFM si Otter cine ghiceste, se innoieste!

cu-profm-si-otter-cine-ghiceste-se-innoieste

Cu ProFM si Otter cine ghiceste, se innoieste. Stai pe faza in perioada 5 - 19 iunie, de luni pana vineri de la ora 08:00 la 09:00, suna la numarul de telefon 021.252.26.42, telefon cu tarif normal si poti castiga unul ditre cele 11 vouchere in valuare de 250 RON oferite de Otter.

Primii doi ascultatori care suna si intra in direct pe radio trebuie sa ghiceasca ce numar poarta la pantof unul din Dj-ii ProFM: Nono Semen, Catalin Ivan, Roxana Cantemir, George Vintila, Claudiu Sara, Greeg, I. Marinescu sau Dr. Stoica.

Ascultatorul care va ghici va castiga premiul. In cazul in care niciunul dintre participanti nu a ghicit, DJ-ul din emisie va pune intrebari de fidelitate. Primul care greseste este scos din concurs, ascultatorul ramas fiind declarat castigatorul voucherului in valuare de 250 RON.


REGULAMENTUL PROMO?IEI „Cu ProFM si Otter cine ghiceste, se innoieste”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-o revista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 5 - 19 iunie, de luni pana vineri, 24 de ore pe zi. Promotia va fi organizata si desfasurata numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate urmatoarele marci: ProFM si Otter.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTV SA si S.C. Otter Distribution Srl precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala „ Cu ProFM si Otter cine ghiceste, se innoieste” implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii castigatori sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara pretentii de ordin patrimonial. Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 5 - 19 iunie, de luni pana vineri in intervalul orar 08.00-09.00 ascultatorii trebuie sa sune la numarul de telefon 021.252.26.42, telefon cu tarif normal. Primii doi ascultatori care suna, intra in direct pe radio si trebuie sa ghiceasca ce numar poarta la pantof unul din Dj-ii ProFM, Nono Semen, Catalin Ivan, Roxana Cantemir, George Vintila, Claudiu Sara, Greeg, I. Marinescu si Dr. Stoica. Ascultatorul care va ghici va castiga premiul. In cazul in care niciunul dintre participanti nu a ghicit, DJ-ul din emisie va pune intrebari de fidelitate. Primul care greseste este scos din concurs, ascultatorul ramas fiind declarat castigatorul unui voucher in valuare de 250 RON.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

Premiile vor fi 11 vouchere in valuare de 250 RON si sunt repartizate astfel: 1 voucher pentru fiecare castigator. Premiile au valoare totala de 2750 RON. Validarea premiului obtinut se face in baza actului de identitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiului si nici de a cere modificarea parametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice si ridica premiul intr-un interval de 3 luni de la data castigarii premiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Castigatorii voucherelor vor fi desemnati de luni pana vineri, in perioada 5 - 19 iunie, in intervalul orar 08.00- 09.00. Acestia vor trebui sa sune la nr de telefon 021.252.26.42 si sa raspunda la o intrebarile adresate de catre Dj-ii din emisie Nono Semen si Catalin Ivan.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigul acordat pe site-ul ProFM si pe radio ProFM.
Castigatorul va fi anuntat telefonic in termen de maxim 5 zile de la data anuntarii sale publice.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ul www.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dul Pache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii de catre notarul public.

SC PRO TV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Radu Dragos
Maria Crisu
Anica Stan
Lavinia Cristea
Cristina Matei

Maria Mada
Gina Predescu
Ovidiu Opris

Marius Matei
Florina Golomoz

Nicoleta Tugui