Bucuresti | 102,8FM OPEN Road cu MIRUNA RAY DALTON - ALL WE GOT

Cu ProFM, castigi un joc Anti-Monopoly!

cu-profm-castigi-un-joc-anti-monopoly-1

Te fascineaza banii? Ii adulmeci? Tanjesti dupa ei... ii cauti peste tot?

ProFM iti aduce jocul care te umple de bani: Anti Monopoly! Strange toate monedele din casa si ridica o opera de arta cu mana si dupa imaginatia ta. Trimite apoi fotografia si datele tale la profm@profm.ro. Cele mai originale 25 de poze primesc la schimb cea mai tare versiune Monopoply... Anti-Monopoly!


REGULAMENTUL PROMO?IEI Trateaza criza cu Anti-Monopoly de la ProFM si NorielArt. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-o revista de tiraj important.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-o revista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 06 19 iulie (ora 23:59) 2009, de luni pana duminica 24 de ore pe zi. Promotia va fi organizata si desfasurata numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs sunt implicate urmatoarele marci: ProFM si Noriel

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTV SA, SC. Noriel Impex SRL precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala Tratateaza criza cu Anti Monopoly de la ProFM si Noriel implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii castigatori sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar. Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate, pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.


Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Participantii la campanie trebuie sa realizeze o creatie proprie din monezile pe care le detin in casa (de ex: un castel, un copac, o masina etc) si sa trimita o fotografie cu opera lor de arta la adresa profm@profm.ro, alaturi de datele de contact (nume si prenume, numar de telefon)
Cele mai creative 25 de fotografii vor fi premiate cu cate un joc Anti - Monopoly.b) Modalitati tehnice de monitorizarea:

Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cu competente in domeniu.

c) Fraudarea:

Administratorii site-ului profm.ro si ai aplicatiei de concurs pentru campania promotionala Tratateaza criza cu Anti Monopoly de la ProFM si Noriel isi rezerva dreptul de a suspenda si de a sterge inregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze/ca a fraudat prin orice mijloace disponibile.

Art. 7. Premiile


Premiul oferit castigatorilor consta in cate un joc Anti Monopoly.

Premiile oferite castigatorilor fac parte din gama Noriel si au o valoare totala de 1785.5 lei.
Valoarea unui premiu este de 71.50 lei

Validarea premiului obtinut se face in baza actului de identitate.
Castigatorul nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiului si nici de a cere modificarea parametrilor premiului.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

In ziua de 20 iulie 2009 se vor posta numele tuturor catigatorilor pe site-ul www.profm.ro

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigul acordat pe site-ul ProFM.
Castigatorii vor fi anuntati telefonic in termen de maxim 5 zile de la data anuntarii lor publice.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ul www.profm.ro cat si la adresa studioului Pro FM din Bucuresti, b-dul Pache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii de catre notarul public.

S.C. PRO TV S.A.

Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Buneata Mioara