Bucuresti | 102,8FM TONES AND I - DANCE MONKEY

Castiga o invitatie VIP la concertul Anahi!

castiga-o-invitatie-vip-la-concertul-anahi

Trimita un mail la adresa profm@profm.ro, in perioada 2 - 10 martie, cu subiectul "Castiga o invitatie la concertul Anahi" cu una sau mai multe fotografii prin care sa demonstrezi ca esti cel mai mare fan al artistei si ProFM te premiaza cu unul din cele 3 VIP PASS-uri la Concertul Anahi din data de 13 Martie 2010.

Nu uita sa ne trimiti si datele tale personale: nume, prenume, varsta, localitate si numar de telefon.


REGULAMENTUL PROMO?IEI"Castiga o invitatie VIP la concertul Anahi"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este SC PRO TV SA, cu sediulin Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 , sector 2,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul intr-orevista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercilizareaproduselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unordate eronate care au dus la imposibilitatea transferului inconditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara site-ul www.profm.ro, in perioada 02.03.2010(ora 00:00) - 10.03.2010 (ora 24:00), in scopul fidelizariiinternautilor. Promotia va fi organizata si desfasurata numai peteritoriul Romaniei.

Art. 4. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu vasta peste 14 ani. Nu pot participa la aceastapromotie angajatii companiilor SC ProTV SA precum si rudele degradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Castiga o invitatie VIP laconcertul Anahi" implica acceptarea ca numele, fotografiile simaterialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fifacute publice si folosite in scop publicitar fara pretentii deordin patrimonial. Pentru identificare, castigatorii vor aveanevoie de un document de identitate: pasaport, buletin deidentitate sau carte de identitate.

Art. 5. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In perioada 02.03.2010 (ora 00:00) - 10.03.2010 (ora 24:00),participantii la campanie trebuie sa trimita un mail la adresaprofm@profm.ro cu subiectul "Castiga o invitatie VIP la concertulAnahi" cu una sau mai multe poze prin care sa demonstreze ca estecel mai mare fan al artistei Anahi, alaturi de datele personale:nume, prenume, varsta, localitate, numar de telefon.
Echipa ProFM va desemna in data de 11 martie,pana la ora 13:00,castigatorii promotiei. Fiecare dintre cei trei castigatori vaprimi un VIP PASS la Concertul Anahi din data de 13 Martie2010.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate aceste operatiuni vor fi inregistrate intr-o baza de datecare va fi, la cerere, pusa la dispozitia oricaror autoritati cucompetente in domeniu.

c) Fraudarea concursului:

Administratorii site-ului profm.ro si ai campaniei promotionale"Castiga o invitatie VIP la concertul Anahi"isi rezerva dreptul dea suspenda si de a sterge inregistrarea oricarui utilizatorsuspectat ca a incercat sa fraudeze concursul.

Art. 6. Premiile

Premiile vor fi 3 (trei) VIP PASS la concertul Anahi, desfasurat pe13 Martie 2010, la Sala Palatului. Pachetul VIP PASS include accesla concert, meet&greet cu vedeta, CD semnat, poster cu autografsi o poza de grup cu Anahi.
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorul poate sa-si revendice siridica premiul intr-un interval de 24 de ore de la data castigariipremiului.

Art. 7. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Castigatorii concursului vor fi anuntati la finalul perioadei deconcurs. Vor fi declarati castigatori concurentii care au trimiscele mai reprezentative poze la adresa profm@profm.ro alaturi detoate datele personale.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor sicastigul acordat pe site-ul ProFM.ro.
Castigatorii vor fi anuntati telefonic si pe email in data de 11martie 2010.

Art. 8. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe site-ulwww.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM din Bucuresti, b-dulPache Protopopescu, nr. 109. Participarea la aceasta campanieimplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau un cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.


SC PRO TV SA
Prin reprezentant legalCASTIGATORI

Diaconu Denisa-Mihaela
Pantilie Andreea Daniela
Farima Andreea