Bucuresti | 102,8FM KENYA GRACE - STRANGERS

Avem 12 biciclete rosii! Una poate fi a ta!

avem-12-biciclete-rosii-una-poate-fi-a-ta-1

PROFM te vrea cu bicicleta rosie! Daca si tu vrei, asculta cu atentie ProFM, prinde indiciile care te ghideaza catre bicicleta si mobilizeaza-te! Ai fost primul care a ajuns la ea? Suna in direct la 021. 252.26.42 (nr cu tarif normal) si pleci cu ea acasa.

Incepand cu 4 iulie, in fiecare zi, timp de 12 zile, punem la bataie pe radio cate o bicicleta rosie Coca-Cola!

N-ai fost tu cel care a descoperit-o? Inca mai ai o sansa! Intra pe www.bicicletarosie.ro si inscrie-te in concurs pentru Turul ciclist din 16 iulie, in Parcul Izvor, incepand cu orele 20.

Consulta regulamentul campaniei mai jos!

Fa-ti vara pe 2 roti cu Pro FM, Legalize Joy!REGULAMENTUL PROMOTIEI

"Bicicleta rosie ProFM"
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.


Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.


Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 4 - 15 iulie 2011, de luni panaduminica, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata si desfasuratain Bucuresti.


Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.


Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 16 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "Bicicleta rosie ProFM"implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmatecu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate (pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate).


Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "Bicicleta rosie ProFM",orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracterpersonal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoanajuridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor dedate cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrariidatelor este "reclama, marketing si publicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

In fiecare zi a campaniei din perioada 4 - 15 iulie 2011, ProFMscoate la concurs cate o bicicleta rosie, pe care o expune intr-olocatie din Bucuresti. Ascultatorii care doresc sa castigebicicleta rosie, trebuie sa asculte radio ProFM si sa urmareascaindiciile. Ascultatorul care ajunge primul langa bicicleta rosiepusa in joc de ProFM in ziua respectiva trebuie sa sune la 021.252.26.42 (nr cu tarif normal) si sa anunte locul in care a gasitbicicleta. Daca dj-ul din emisie confirma ca este exact locul incare se afla bicicleta ProFM, atunci ascultatorul respectiv estedeclarat castigator si pleaca cu bicicleta acasa. Mecanismul serepeta zilnic pe toata perioada campaniei. Numele castigatorilor vafi afisat pe siteul www.profm.ro in maxim 48 de ore de la dataanuntarii lor pe radio.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Operatiunile prin care ascultatorii sunt declarati castigatoriicampaniei (momentul in care suna in direct la ProFM) vor fiinregistrate intr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa ladispozitia oricaror autoritati cu competente in domeniu.


Art. 8. Premiile
In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 12 premii identice,fiecare constand intr-o bicicleta marca DHS model K2614, culoareRosu Coca-Cola, o casca de protectie pentru ciclism PolisportMyth.
Castigatorii vor semna un proces-verbal de primire a castigului,care va contine datele lui personale si valoarea castigului.
Valoarea unui premiu este de 386,9 RON (TVA inclus).
Valoarea totala a premiilor este de 4,642.8 RON (TVA inclus)
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sauin alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorii isi vor revendica premiul peloc, in momentul in care au ajuns la Bicicleta Rosie.


Art. 9. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Primul ascultator care ajunge la bicicleta rosie, suna la ProFM(021.252.26.42 - tel cu tarif normal) pentru a anunta locul in carea gasit bicicleta, iar DJ-ul din emisie valideaza locul ca fiindcel corect, este declarat castigator. Mecanismul se repeta pe toataperioada campaniei.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio.


Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.


Art. 11. Taxe si impozite

Avand in vedere ca fiecare dintre premiile acestei campanii are ovaloare nominala mai mica decat suma neimpozabila de 600 lei,Organizatorului nu-i revine obligatia de a calcula, retine si viracatre bugetul de stat impozitul aferent fiecarui premiu acordat,conform disp. art.77 al.4 din Legea nr.571/2003 privind CodulFiscal al Romaniei.


Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente din raza teritoriala asediului social al organizatorului.


Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata
SC ProTV SA
Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Vlad Elena
Popescu Elena
Istrate Teodosia
Stefan Cristian Alexandru
Barbu Mihai
Popescu Mihai Razvan
Popescu Gheorghe Daniel
Barbu Valentina
Ion Andreea Eugenia
Dobritoiu Viorel
Dinu Tudor
Chivu Nicolae Claudiu