Bucuresti | 102,8FM PROFM Breakfast Weekend cu MIRCEA IVAN OFENBACH - OVERDRIVE

Alarma te scoala cu premii!

alarma-te-scoala-cu-premii

Esti liceean? Vrei sa castigi o geanta super cool? Atunci asculta Alarma, programul de dimineata de la Radio ProFM, realizat de Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, de luni pana vineri, in intervalul orar 7.00 - 10.00 si in momentul in care auzi semnalul de concurs suna la 021.252.26.42, telefon cu tarif normal.

Zilnic punem in concurs cate 3 genti. Primul licean care suna si intra in direct la ProFM are prima sansa de castig. Cei doi DJ ProFM ii vor pune o intrebare de cultura generala cu 3 variante de raspuns, dar numai una dintre cele 3 variante reprezinta raspunsul corect. Daca sti raspunsul catigi geanta pusa in joc.

Dupa ce a fost oferita ca premiu prima geanta, se ia un alt ascultator in direct si i se pune o noua intrebare de cultura generala. Daca acesta raspunde corect castiga a doua geanta. In caz contrar se mai iau in direct ascultatori pana cand se raspunde corect. Mecanismul se repeta si pentru a treia geanta. Concursul din ziua respectiva se incheie numai in momentul in care toate cele 3 genti au fost castigate.

Asculta Alarma si te trezesti cu o super geanta!


REGULAMENTUL PROMOTIEI

"Alarma te scoala cu premii"

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial alcampaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TVS.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109,et. 1 , sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertuluisub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campaniapromotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulamentcare este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isirezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament peparcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publiculintr-o revista de tiraj important.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privindcomercializarea produselor si a serviciilor pe piata. Orice eroarein declararea datelor personale nu atrage raspundereaOrganizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie incazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitateatransferului in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 20 - 24 septembrie 2010 laradio ProFM. Promotia va fi organizata si desfasurata pe intregteritoriul Romaniei.

Art. 4. Marcile si produsele participante


In acest concurs este implicata marca ProFM

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu varstapeste 14 ani si 19 ani (liceeni) si cu domiciliul in Romania. Nupot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC ProTV SAprecum si rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la campania promotionala "Ziua MichaelJackson la ProFM" implica acceptarea ca numele,fotografiile si materialele filmate cu participantii sicastigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scoppublicitar, fara pretentii de ordin patrimonial. Pentruidentificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Liceenii care doresc sa castige o geanta super cool suntinvitati sa asculte Alarma, programul de dimineata de la radioProFM, realizat de Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, de luni panavineri, in intervalul orar 7.00 - 10.00, iar la momentulconcursului sa sune la 021.252.26.42 (telefon cu tarif normal).Zilnic se pun in concurs cate 3 genti. Primul licean care suna vaintra in direct la ProFM. Realizatorii ProFM ii vor pune liceanuluio intrebare de cultura generala cu 3 variante de raspuns, dar numaiuna dintre cele 3 variante reprezinta raspunsul corect. Dacaliceanul raspunde corect, atunci este declarat castigator. In cazcontrar, se mai ia un alt ascultator in direct pana cand este spusraspunsul corect. Dupa ce a fost oferita ca premiu prima geanta(dupa ce a fost spus raspunsul corect la prima intrebare), se ia unalt ascultator in direct si i se pune o noua intrebare de culturagenerala. Daca acesta raspunde corect castiga a doua geanta. In cazcontrar se mai iau in direct ascultatori pana cand se raspundecorect. Mecanismul se repeta si pentru a treia geanta. Concursuldin ziua respectiva se incheie numai in momentul in care toate cele3 genti au fost castigate.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 15 premii constand ingenti ProFM.

Validarea premiului obtinut se face in baza atului de identitatesi a carnetului de liceu.

Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in banisau in alte obiecte a premiului si nici de a cere modificareaparametrilor premiului. Castigatorii pot sa-si revendice si saridice premiul intr-un interval de 7 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

Primul ascultator care prinde momentul concursurlui si suna indirect la radio ProFM este declarat castigator. Numelecastigatoruilor va fi anuntat de catre realizatorul de programe indirect la radio ProFM.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pesite-ul www.profm.ro cat si la adresa studioului ProFM dinBucuresti, b-dul Pache Protopopescu, nr. 109. Participarea laaceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilorprezentului Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite


Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe saua altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acesteafiind in sarcina persoanei castigatoare.

Art. 11. Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului


Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si serviciilor pe piata si a fostsemnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificarii decatre notarul public.

SC ProTV SA

Prin reprezentant legal


CASTIGATORI

Stan Diana - AradSorescu Anca - BucurestiGobanescu Petru - RomanButeianu Catalin - BucurestiBalan Serena - Fieni, DambovitaGherlan Elise Maria - BrasovNeaca Ion Gabriel - BucurestiMorait Roxana - Miercurea CiucCristea Livia - BucurestiBaceanu Doina Nicoleta - BucurestiPustan Catalin - ClujBodrila Georgeta - com Bania, jud Caras SeverinIliescu Romeo Alexandru - GalatiGabor Monica - Miercurea CiucMihai Evelina - com Iedera de Jos, jud DambovitaAparaschivei Camelia Florentina - ResitaFaraoanu Robert - BacauPoteras Ionela - GalatiValeanu Alex - TecuciPloka Florin Gabriel - com Gataia, jud TimisMag Diana Maria - Simleul Silvaiei, jud SalajGaman Florin - BacauGaina Tania Alexandra - BucurestiBogdan Laura Diana - HunedoaraCobzaru Crina Dumitrita - BotosaniIlie Diana - Gaiesti, DambovitaBasiu Ana Maria - Copsa MicaVarvara Viorel - BacauLepadatu Daniel - Bucuresti